ค้นหา
 เข้าสู่ระบบ
 
« ธันวาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  ประชากรปี 2561
  รายงานประจำปี 2560
  สถิติสาธารณสุข 60
  ประชากรปี2560
  สถิติสาธารณสุข 59
ทั้งหมด..
Download
  ฟอร์มแผนประชุม อบรม
  เอกสารการประชุมวันที่13 พย.61
  แผนตอบโต้ภัยพิบัติฯ
  แบบสรุปค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  Link โครงการเด็กกตัญญูแทนคุณแผ่นดิน สสจ.สระบุรี
ทั้งหมด..
รวม Link ที่เกี่ยวข้อง
  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช. เขต 4 สระบุรี
  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส.จังหวัดสระบุรี)
  Service plan แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จ.สระบุรี
  Web ODOP
  ระบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุและจุดเสี่ยง จังหวัดสระบุรี
ทั้งหมด..
รายงานการประชุม
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. พ.ย. 61
  รายงานประชุม กวป. เดือน ต.ค. 61
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. ต.ค. 61
  รายงานประชุม กวป. เดือน ก.ย. 61
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. ก.ย. 61
ทั้งหมด..

 •   
 •   สถิติผู้เข้าชม
  จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 97 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 29 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1,417 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 4,813 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีปัจจุบัน 38,038 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีที่แล้ว 37,153 คน
  เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554

  สาธารณสุขห่วงใย เที่ยวปีใหม่ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง
                  สาธารณสุขสระบุรี ห่วงใยประชาชน เดินทางช่วงหยุดยาวปีใหม่ ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ดึงเครือข่ายชุมชน ร่วมตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนดำเนินการอย่างเข้มแข็งเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ "เที่ยวปีใหม่ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ”
               จากการเปิดเผยของ นายแพทย์นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ถึงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึง เป็นช่วง ๗ วันอันตราย ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐  ซึ่งจังหวัดสระบุรีเป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรม มีแรงงานจากต่างจังหวัด รวมถึงประชาชนทั้งในและต่างจังหวัด ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ และเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด ทำให้มีการใช้รถใช้ถนนในปริมาณมากกว่าปกติ โดยเฉพาะเป็นเส้นทางหลักถนนพหลโยธิน ถนนมิตรภาพ รวมถึงถนนสุวรรณศร ที่เป็นเส้นทางผ่านจังหวัดสระบุรีสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก จึงส่งผลให้มีสถิติจากการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่อนข้างสูง จากสถิติช่วงปีใหม่ปี ๒๕๕๙ จังหวัดสระบุรี มีรายงานผู้บาดเจ็บ ๓๖๖ ราย เสียชีวิต ๕ ราย โดยอำเภอที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ อำเภอเมืองสระบุรี รองลงมา คือ อำเภอแก่งคอย และพระพุทธบาท ถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ ถนนทางหลวงชนบท ช่วงเวลาเกิดเหตุ มากที่สุด คือ ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. กลุ่มอายุที่มีผู้บาดเจ็บมากที่สุด คือ ๓๐-๕๙ ปี เส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ ถนนหมู่บ้าน พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บส่วนใหญ่ คือ ไม่สวมหมวกกันน็อค ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย การดื่มสุราขณะขับขี่ ร้อยละ ๓๐.๖๐ ลดลง จากปีที่ผ่านมาพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บมากที่สุด   
                 นายแพทย์นพพร กล่าวต่อไปว่า จากการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเดินทางปีใหม่ ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จังหวัดสระบุรีได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของคณะกรรมการ และมุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายในชุมชน ได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น สำหรับในปีนี้จังหวัดสระบุรีได้เน้นการมาตรการตั้งด่านชุมชน เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในพื้นที่ โดยสกัดกลุ่มเสี่ยงขับรถเร็ว เมาสุรา ไม่สวมหมวกกันน็อค มีเป้าหมาย ๑ ด่าน : ๑ อำเภอ ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจัดเตรียมหน่วยกู้ชีพกู้ภัย ทั้งทางด้านบุคลาการและเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ จัดระบบการสั่งการ การติดต่อสื่อสาร และการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล อาสาสมัครในพื้นที่ โดยเน้นความรวดเร็วในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุ สามารถประเมินลักษณะการบาดเจ็บ ช่วยเหลือรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยผู้ประสบอุบัติเหตุสามารถแจ้งเหตุหรือใช้บริการได้จากหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โทร.๑๖๖๙  
                     ส่วนด้าน นายแพทย์ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งคอย รักษาการ นายแพทย์ เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรมป้องกัน ) ได้กล่าวเสริมว่า สำหรับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ขอให้ระมัดระวังในการเดินทาง ความประมาทที่เกิดจากการขับรถเร็ว เมาสุรา หลับใน และฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรการไม่สวมหมวกกันน็อก ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เป็นสิ่งที่นำมาถึงความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจึงอยากเตือนให้ผู้ขับขี่รถได้มีการเตรียมตัวในการเดินทาง โดยตรวจเช็คสภาพรถ ศึกษาเส้นทางล่วงหน้า พักผ่อนให้เต็มที่ นอนหลับให้เพียงพอ อย่างน้อย ๘ ชั่วโมง งดดื่มแอลกอฮอล์ในคืนก่อนเดินทาง คาดเข็มขัดนิรภัย ให้หยุดพักทุก ๒ ชั่วโมง หรือ ๒๐๐ กิโลเมตร ระหว่างขับรถถ้ารู้สึกอ่อนเพลีย ง่วงนอน ควรหยุดพักโดยแวะพักได้ที่ปั้มน้ำมัน หรือจุดบริการอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่มีบริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น ช่วยให้บริการคลายความง่วงได้ ก็จะเดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย ได้ฉลองเทศกาลปีใหม่พร้อมกับครอบครัวได้อย่างมีความสุข "เที่ยวปีใหม่ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง”
  ร่วมเขียนบันทึกความดีถวายในหลวง พรบ.การอำนวยความสะดวก กฎหมาย ICT ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ แบบฟอร์มของอนุญาติอาหาร
   Copyright 2010 @Saraburi Provincial Health Office
  56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015, 036-223118, 036-223120
  FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965, 12985