นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ
 ค้นหา
 เข้าสู่ระบบ
 
« ตุลาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  รายงานประจำปี58
  สถิติสาธารณสุข 58
  ประชากร ปี 2559
  ประชากร ปี 2558
  รายงานประจำปี57
ทั้งหมด..
Download
  สื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์น้ำท่วม
  ตัวชี้วัด PA ปีงบประมาณ 2560
  Template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี(ณ 29กันยายน2559)
  รวม 16 แผนงาน 48 โครงการ 96 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ 20 ปี(ณ 30 กันยายน 2559)
  แบบรายงานสถานการณ์น้ำท่วม
ทั้งหมด..
รวมลิงค์
  Web ODOP
  ระบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุและจุดเสี่ยง จังหวัดสระบุรี
  รวม Link ระบบข้อมูลและสารสนเทศ จังหวัดสระบุรี
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.สระบุรี
  รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติฯ
ทั้งหมด..
รายงานการประชุม
  รายงานประชุม กวป. เดือน ก.ย. 59
  เอกสารประกอบการประชุม กวป ก.ย. 59
  รายงานประชุม กวป. เดือน ส.ค.59
  เอกสารประกอบการประชุม กวป ส.ค.59
  รายงานประชุม กวป. เดือน ก.ค. 59
ทั้งหมด..
VDO

เชิญชม Video ความรู้ต่างๆ

 • เชิญชม Video ความรู้ต่างๆ   
 • ขั้นตอนการล้างมือ 7 ข้อ   
 • โรคมือเท้าปาก   
 • ความรู้เรื่องไข้เลือดออก   
 •   สถิติผู้เข้าชม
  จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 1 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 111 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 2,874 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 3,313 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีปัจจุบัน 33,117 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีที่แล้ว 36,648 คน
  เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554
  การเตรียมความพร้อมรองรับภาวะวิกฤต ด้านจิตใจของประชาชน
    คำแนะนำด้านสุขภาพจิตสำหรับประชาชนทั่วไป
    กระบวนการระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด
    กลุ่มยาจิตเวช (สำคัญ) ที่ทุกโรงพยาบาลต้องเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์
    แบบรายงานสถานการณ์ MCATT (แบบประเมินที่ คปสอ.ต้องใช้รายงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี))
    แบบประเมินภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย (แบบ 2Q-8Q-9Q)
    หลัก 3 L สำหรับการดูแลประชาชนที่มีความรู้สึกสูญเสียอย่างรุนแรง
    ผังการเฝ้าระวัง และดำเนินงานด้านด้านภาวะซึมเศร้า(เฉพาะกาล)
    บทสวดในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพฯ (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)
  ทั้งหมด..
  กิจกรรมสาธารณสุข
  แปรอักษรค่ายทหาร25.10.59 (26/10/2559)
  รับชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ สสจ.สระบุรี(รวมรูปกิจกรรม) https://www.facebook.com/groups/810889682300143/
  ทำบุญครบ 7 วัน สวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ที่ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี (20/10/2559)
  รับชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ สสจ.สระบุรี(รวมรูปกิจกรรม) https://www.facebook.com/groups/810889682300143/
  โครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากรภาครัฐ (ท่านข้าวกับพ่อเมือง) (18/10/2559)
  รับชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ สสจ.สระบุรี(รวมรูปกิจกรรม) https://www.facebook.com/groups/810889682300143/
  วันมหิดล 2559 (27/09/2559)
  รับชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ สสจ.สระบุรี(รวมรูปกิจกรรม) https://www.facebook.com/groups/810889682300143/
  งานเกษียณ 2559 (26/09/2559)
  รับชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ สสจ.สระบุรี(รวมรูปกิจกรรม) https://www.facebook.com/groups/810889682300143/
  ทั้งหมด..
  ข่าวประชาสัมพันธ์
    นำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรม
    ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ส.ค. 59
    Thailand4.0
    เชิญประชุมวิชาการ Acupuncture in Modern Medicine ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี TMI 2016
    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค
    ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
    ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติฯ
    แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ปี 2560 สสจ.สระบุรี
    รพ.มวกเหล็ก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก
  ทั้งหมด..
  อบรม / สัมมนา / ประชุม
    ขอเชิญส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
    การประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3 Theme : Disease of peripheral nerve and muscle
    ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 11
    โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
    ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 2 Joint Cancer Conference: MD Anderson Cancer Center -Chulalongkorn Comprehensive Cancer Center
    ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ช่วยเหลืองานกายภาพบำบัด รุ่น 7
    ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาล (พยาบาลเวชปฏิบัติและพยาบาลวิชาชีพ)
    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ
    ขอเชิญบุคลากรพยาบาลเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบแกนนำประเมินภายใน และการนำมาตรฐานการบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์สู่การปฏิบัติ
    ขอเชิญพยาบาลเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
  ทั้งหมด..
  ความรู้ทั่วไป
    แผ่นปลิวโรคที่มากับน้ำท่วม
    โรคที่มากับน้ำท่วมขัง
    สาธารณสุขสระบุรี แนะป้องกัน “โรคไข้ซิกา” ร่วมกำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ ๓ เก็บ ๕ ส
    องค์ความรู้เรื่อง โรคไข้ออกผื่นจากยุงลาย
    สาธารณสุขขอความร่วมมือประชาชนกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกัน ๓ โรค
    ระวัง! สระบุรีมีโรคไอกรน เตือนผู้ปกครองดูแลเด็ก
    โรคมือ เท้า ปาก อันตรายถึงเสียชีวิต เตือนผู้ปกครองดูแลเด็ก
    ฝนตกอากาศเปลี่ยน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ อันตรายถึงตาย
    สาธารณสุขสระบุรี แนะเลือกซื้อเครื่องดื่มให้ปลอดภัย
    สธ. เตือนอากาศร้อน เป็นโรคลมแดด ระวังผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง อันตรายถึงตาย
  ทั้งหมด..
  จัดซื้อจัดจ้าง
    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
    ประกาศประกวดราคา รถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน ดับเบิ้ลแค็บ
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 98 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 หลัง (หลังที่ 2)
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 98 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 หลัง (หลังที่ 1)
    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 98 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลับ ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 หลัง
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคารคสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 98 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 1 หลัง
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งไทร อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 หลัง
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 1 หลัง
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ทั้งหมด..
   รอบรั้ว กระทรวงสาธารณสุข
  FONTSIZE
  ร่วมเขียนบันทึกความดีถวายในหลวง พรบ.การอำนวยความสะดวก กฎหมาย ICT ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ แบบฟอร์มของอนุญาติอาหาร
   Copyright 2010 @Saraburi Provincial Health Office
  56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015, 036-223118, 036-223120
  FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965, 12985