นายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์
 ค้นหา
 เข้าสู่ระบบ
 
« มกราคม 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  สถิติสาธารณสุข ปี 2564
  สถิติสาธารณสุข ปี 2563
  ประชากร ปี 2563(31 ธันวาคม 2563)
  อัตราครองเตียงปี61-63
  ข้อมูลผู้รับบริการปี 2563
ทั้งหมด..
Download
  แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานและแบบรายงานผลการดำเนินงาน Big Rock
  แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
  แบบฟอร์มสำรวจกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ในการรับวัคซีนโควิด-19 white list
  เอกสารประกอบการประชุม กวป.เดือน พ.ย.63
  ประเมินผล 63
ทั้งหมด..
Link ที่เกี่ยวข้อง
  บริการศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data of Thailand)
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  แผน/รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ สสจ.สระบุรี ปี 2563
  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช. เขต 4 สระบุรี
  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส.จังหวัดสระบุรี)
ทั้งหมด..
รายงานการประชุม
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุข เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕
  รายงานการประชุมฯ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕
  เอกสารประกอการประชุม ครั้งที่ 10 เดือน ตุลาคม 2565
  รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 9 วันที่ 30 เดือน กันยายน ๒๕๖๕
  เอกสารประกอการประชุม กวป.ครั้งที่ 9 วันที่ 30 กันยายน 2565
ทั้งหมด..

 •   
 •   สถิติผู้เข้าชม
  จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 72 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 21 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 3,344 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 3,051 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีปัจจุบัน 3,344 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีที่แล้ว 43,695 คน
  เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554
  กิจกรรมสาธารณสุข
  นพ.กฤษณ์ สกุลแพทย์ และคณะ ร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อภวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (26/12/2565)
  นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการฯ เขต 4 และคณะ ลงพื้นที่เพื่อสรุปผลการการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวงฯ รอบที่ 2 ปี 65 วันที่ 9 ส.ค. 65 (23/08/2565)
  นพ.ธีรศักดิ์ เด่นดวง รักษาการ นพ.เชี่ยวชาญฯ สสจ.สิงห์บุรี และ นพ.สมชาติ สุจริตรังษี รอง นพ.สสจ.สระบุรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่บุคลากร ประเด็น Big rock รพ.สต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 8 ส.ค. 65 (23/08/2565)
  นพ.ธีรศักดิ์ เด่นดวง รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญฯ สสจ.สิงห์บุรี และ นพ.สมชาติ สุจริตรังษี รองนายแพทย์ สสจ.สระบุรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่บุคลากรในการดำเนินงาน Big Rock อ.แก่งคอย วันที่ 8 ส.ค. 65 (23/08/2565)
  นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการฯ เขต 4 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน จ.สระบุรี รอบ 2 ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 8 ส.ค 65 (23/08/2565)
  ทั้งหมด..
  ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญบุคลากรแพทย์เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูต้นแบบการกู้ชีพองค์รวม(lnstructor Couse for Comprehensive Life SupportX
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 13
    งบทดลอง ธ.ค. 65
    ขอประชาสัมพันธ์พื้นที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานศูนย์พึ่งได้ oscc
    ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมศูนย์พึ่งได้ (oscc) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
    การรับนักเรียนทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน
    การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2566 ของ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม ร่วมกับ ม.ขอนแก่น และ ม.อุบลราชธานี
    เชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร Eye South East Asia ของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    โครงการอบรมระยะสั้น ATCN ของ ชมรมพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
    เชิญชวนโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนรายโรค ระยะที่ 2 ปีที่ 1
  ทั้งหมด..
  อบรม / สัมมนา / ประชุม
    โครงการอบรมนิติเวชศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับ จนท.ชันสูตรพลิกศพแทนแพทย์
    โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกัญชาเวชศาสตร์ ระดับสูง รุ่นที่ 1 ของ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา
    หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 2
    การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 31 ของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
    โครงการอบรมวิชาการ "เอกซเรย์ฟันอย่างไร..ให้โดนใจเธอ" ของ มหาวิทยาลัยมหิดล
    หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (ปสม.3)
    หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)
    โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง ของ ม.สวนดุสิต
    หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
    โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติ (การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น) ของ คณะพยาบาลเกื้อการณย์
  ทั้งหมด..
  ความรู้ทั่วไป
    จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
    ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคหัดให้ครบตามกำหนด
    "เอชไอวี" ตรวจฟรี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รักษาฟรี
    แพทย์ เตือนระวัง โรคปอดบวมทั้งในเด็กและผู้สูงอายุ
    ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
    ขอเผยแพร่วารสารสุขภาพภาคประชาชนภาคกลางประจำปี ๒๕๖๑
    สาธารณสุขเตือนประชาชน ระวังพิษสุนัขบ้าด้วย ๕ ย. เน้นป้องกัน เป็นแล้วตายทุกราย
    ดูแลใจ คนไทยทั่วประเทศ คลายความเศร้า สร้างความหวังช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ
    โรคที่มากับนำ้ท่วม
    สระบุรี สานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
  ทั้งหมด..
  จัดซื้อจัดจ้าง
    ประกวดราคาซื้อยาร่วมจังหวัดสระบุรี Doxazosin 2mg tablet ฯ
    ประกวดราคาซื้อยาร่วมจังหวัดสระบุรี clindamycin 600mg/4ml solution for injection/infusion 4ml ฯ
    ประกวดราคาซื้อยาร่วมจังหวัดสระบุรี Ceftriaxone 1 g powder for solution for injection/infusion ฯ
    ประกวดราคาซื้อยาร่วมจังหวัดสระบุรี Ceftazidime 1g powder for solution for injection
    ประกวดราคาซื้อยาร่วมจังหวัดสระบุรี Amoxicillin 875 mg+Clavulanic acid 125 mg ฯ
    ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์/เครื่องเสียงฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ รพ.สต.พระพุทธบาทน้อย
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ รพ.สต.หาดสองแคว
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ รพ.สต.บ้านธาตุ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.พระพุทธบาทน้อย
  ทั้งหมด..
   รอบรั้ว กระทรวงสาธารณสุข
  FONTSIZE
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 แบบฟอร์มของอนุญาติอาหาร กฎหมาย ICT พรบ.การอำนวยความสะดวก ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
   Copyright 2010 @Saraburi Provincial Health Office
  56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015, 036-223118, 036-223120
  FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965, 12985