นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ
 ค้นหา
 เข้าสู่ระบบ
 
« กันยายน 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  ประชากร ปี 2563
  สถิติสาธารณสุข ปี 2562
  รายงานประจำปี 2562
  ข้อมูลทั่วไปปี2563
  จำนวนผู้รับบริการปีงบประมาณ2562
ทั้งหมด..
Download
  แผนปฏิบัติการปี พ.ศ.2563
  คัดกรองผู้สูงอายุ
  2 ใบสมัครประเมิน EHA
  1 ตัวอย่างยกร่างฯ มูลฝอยติดเชื้อ
  แบบสำรวจกล้อง CCTV
ทั้งหมด..
Link ที่เกี่ยวข้อง
  บริการศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data of Thailand)
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  แผน/รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ สสจ.สระบุรี ปี 2563
  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช. เขต 4 สระบุรี
  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส.จังหวัดสระบุรี)
ทั้งหมด..
รายงานการประชุม
  รายงานการประชุม กวป.วันที่ 30 ก.ค.63
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. ส.ค.63
  เอกสารประกอบการประชุม กวป.เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
  เอกสารประกอบการประชุม กวป.มิถุนายน 63
  เอกสารประกอบการประชุม กวป.พฤษภาคม.2563
ทั้งหมด..

 •   
 •   สถิติผู้เข้าชม
  จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 7 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 171 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 2,081 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 4,166 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีปัจจุบัน 34,947 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีที่แล้ว 38,083 คน
  เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554
  กิจกรรมสาธารณสุข
  จังหวัดสระบุรีประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 10 สิงหาคม 2563 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการ (11/08/2563)
  จังหวัดสระบุรีประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (11/08/2563)
  10 สิงหาคม 2563 จังหวัดสระบุรี โดย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสระบุรี นายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ สำนักงานสาธารณสูขจังหวัดสระบุรี
  ยกระดับคุณภาพของดีเมืองสระบุรี กะหรี่ปั๊บปลอดภัย ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ได้เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรร้านจำหน่ายกะหรี่ปั๊บ โครงการ ยกระดับคุณภาพของดีเมืองสระบุรี กะหรี่ปั๊บปลอด (02/07/2563)
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีบรรจุบุคลากร ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 84 ราย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 17 ราย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำ (30/06/2563)
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับแพทย์และทันตแพทย์ จบการศึกษาใหม่และบรรจุเป็นข้าราชการชดใช้ทุน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวนทั้งสิ้น 36 ราย ตำแหน่งนายแพทย์ 34 ราย (25/05/2563)
  ทั้งหมด..
  ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๕๖ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ(MDCU Congress 2020)
    ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
    การเสนอชื่ออายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564
    งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2563
    ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
    ประชาสัมพันธ์อบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 49
    สป.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ ๔๙ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
    ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ทักษะ สมรรถนะ พนักงานราชการ ครั้งที่2
    ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตาแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
  ทั้งหมด..
  อบรม / สัมมนา / ประชุม
    ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การสมัครเข้าอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติและการพยาบาลเฉพาะทาง
    ขอความอนุเคราะห์อนุมัติบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา
    ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)รุ่นที่ ๙ (รอบที่ ๒)
    ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่น 2
    การประชุมสัมมนาวิชาการ "Smart City Conference ครั้งที่ ๑"
    ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักส๖รการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว
    ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตสุขภาพ
    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต รุ่นที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิโปรโตวัวและพยาธิลำไส้"
    ประกาศรับสมัครผู้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
  ทั้งหมด..
  ความรู้ทั่วไป
    ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคหัดให้ครบตามกำหนด
    "เอชไอวี" ตรวจฟรี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รักษาฟรี
    แพทย์ เตือนระวัง โรคปอดบวมทั้งในเด็กและผู้สูงอายุ
    ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
    ขอเผยแพร่วารสารสุขภาพภาคประชาชนภาคกลางประจำปี ๒๕๖๑
    สาธารณสุขเตือนประชาชน ระวังพิษสุนัขบ้าด้วย ๕ ย. เน้นป้องกัน เป็นแล้วตายทุกราย
    ดูแลใจ คนไทยทั่วประเทศ คลายความเศร้า สร้างความหวังช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ
    โรคที่มากับนำ้ท่วม
    สระบุรี สานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
    สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เตือน ๕ โรคสำคัญที่มักพบบ่อยในฤดูร้อน
  ทั้งหมด..
  จัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคาร สสจ.สระบุรี
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาลฯ รพ.หนองแซง
    ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาลฯ รพ.แก่งคอย
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 รายการครุภัณฑ์
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์กายภาพฯ จำนวน 5 รายการ
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 รายการสิ่งก่อสร้าง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ 4 โดยจังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
    ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.ไผ่หลิ่ว
  ทั้งหมด..
   รอบรั้ว กระทรวงสาธารณสุข
  FONTSIZE
  แบบฟอร์มของอนุญาติอาหาร ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สสจ.สระบุรี กฎหมาย ICT ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
   Copyright 2010 @Saraburi Provincial Health Office
  56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015, 036-223118, 036-223120
  FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965, 12985