ค้นหา
 เข้าสู่ระบบ
 
« ตุลาคม 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  รายงานประจำปี 2556
  สถิติสาธารณสุข56
  สถานการณ์การตาย ปี 2556
  ประชากร ปี 2556
  สถิติสาธารณสุขปี 2555
ทั้งหมด..
Download
  แบบประเมินผลงานรายบุคคล ปี 2558
  แบบฟอร์มแผนเงินบำรุง 2558
  File นำเสนอประเมินผล 10 เดือน ปีงบประมาณ 2557
  รายงานแพทย์แผนไทย
  แบบฟอร์มใบสมัครข้าราชการ
ทั้งหมด..
รวมลิงค์
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.สระบุรี
  รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติฯ
  กระดานข่าว เกี่ยวกับ Datacenter สสจ.สระบุรี
  ระบบข้อมูลมาตรฐาน 21 แฟ้ม
  ระบบข้อมูลมาตรฐาน 43 แฟ้ม
ทั้งหมด..
รายงานการประชุม
  เอกสารการประชุม กวป. ตค.57
  รายงานการประชุม กวป. เดือนกันยายน 2557
  เอกสารประชุม กวป. เดือน กย.57
  วาระการประฃุม กวป. เดือน กย.57
  รายงานการประชุม กวป. เดือนสิงหาคม 2557
ทั้งหมด..
VDO

เชิญชม Video ความรู้ต่างๆ

 • เชิญชม Video ความรู้ต่างๆ   
 • ขั้นตอนการล้างมือ 7 ข้อ   
 • โรคมือเท้าปาก   
 • ความรู้เรื่องไข้เลือดออก   
 •   สถิติผู้เข้าชม
  จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 100 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 137 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 2,768 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2,768 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีปัจจุบัน 32,343 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีที่แล้ว 29,440 คน
  เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554
  กิจกรรมสาธารณสุข
  คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเทศมาเลเซีย จำนวน10 ท่าน ศึกษาดูงานการบริการจัดการระบบข้อมูลของจังหวัดสระบุรี (29/10/2557)
  ชาวสาธารณสุข จังวหัดสระบุรี ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง นายแพทย์ อัษฎางค์ รวยอาจิณ (22/10/2557)
  คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ร่วมต้อนรับ นายแพทย์ อัษฎางค์ รวยอาจิณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (15/10/2557)
  งานวันเกษียณที่ภูมิใจ คิดถึงพี่ใหญ่และพี่ของเรา 18-9-57 (22/09/2557 09:32:14)
  สามารถดาวโหลด ภาพทั้งหมดได้ที่ http://203.157.115.89/pic.html
  แสดงความยินดีที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง เป็นนักวิชาการสาธารณสุขระดับเชี่ยวชาญ (28/08/2557)
  ทั้งหมด..
  ข่าวประชาสัมพันธ์
    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
    แผนนิเทศงาน ประชุม อบรม เดือน พย.57
    ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
    ประชาสัมพันธ์เข่าร่วมอบรมโครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในงานบริบาลเภสัชกรรม
    ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ
    ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย TO BE NUMBER ONEก้าวสู่ต้นแบบระดับเพชร
    ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง แก้ไขรายละเอียด รายชื่อผู้รับเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
    ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ฯ
    ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง การเพิกถอนสิทธิการเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
    นโยบายรัฐมนตรีสาธารณสุข ล่าสุด 20 ต.ค.2557
  ทั้งหมด..
  อบรม / สัมมนา / ประชุม
    ขอเชิญอบรมพยาบาลเฉพาะทาง
    ประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลยุค AEC : Competency & performance
    ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่องความท้าทายของพยาบาลในศตวรรษที่21:Acute and Chronic Care
    ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง "การพัฒนางานด้วย R to R"
    ขอเชิญเข้าอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
    ประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 7 : คืนความสุขให้คนไทยหัวใจแข็งแรง 2015
    สัมมนาวิชาการ เรื่อง "พิษวิทยาและยาต้านพิษร่วมสมัย"
    ฟื้นฟูวิชาการประจำปี เรื่องพยาบาลกับการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
    ประชุมวิชาการ เรื่อง Essentials in Pain Management: The Practical Point
    ขอเชิญสัมนาวิชาการ เรื่อง ดุลยภาพบำบัดเพื่อความเจ็บปวดและเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง
  ทั้งหมด..
  ความรู้ทั่วไป
    สระบุรี จัดรณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านม ฟรี ในสตรี เฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ
    สาธารณสุขสระบุรี เตือนดูแลเด็กเล็กป้องกันโรคมือ เท้า ปาก สระบุรีตายแล้ว 2 ราย
    โรคไข้หูดับ
    กินเจให้ถูกวิธีและปลอดภัย
  ทั้งหมด..
  จัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อยาร่วมจังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2558
    เรื่อง สอบราคาซื้ออครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการยูนิตทำฟัน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบฯ จำนวน 3 ราย
    ประกาศ สอบราคา ยูนิตทำฟัน
  ทั้งหมด..
   ข่าวเพื่อมวลชน จากกระทรวงสาธารณสุข
   
  ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ กฎหมาย ICT แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ แบบฟอร์มของอนุญาติอาหาร
   Copyright 2010 @Saraburi Provincial Health Office
  56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015, 036-223118, 036-223120
  FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965, 12985