นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ
 ค้นหา
 เข้าสู่ระบบ
 
« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  ประชากรปี2560
  สถิติสาธารณสุข 59
  รายงานประจำปี58
  สถิติสาธารณสุข 58
  ประชากร ปี 2559
ทั้งหมด..
Download
  อำนาจหน้าที่ของหน่วยบริการสุขภาพ
  แผนปฏิบัตการประชุม อบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2561
  ฟอร์มรายงานการเบิกจ่ายฯปีงบประมาณ 2561
  ฟอร์มแผนการประชุม อบรม ปีงบประมาณ 2561
  ตารางสำรวจข้อมูลค่าตอบแทน
ทั้งหมด..
รวม Link ที่เกี่ยวข้อง
  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส.จังหวัดสระบุรี)
  Service plan แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จ.สระบุรี
  Web ODOP
  ระบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุและจุดเสี่ยง จังหวัดสระบุรี
  รวม Link ระบบข้อมูลและสารสนเทศ จังหวัดสระบุรี
ทั้งหมด..
รายงานการประชุม
  รายงานประชุม กวป. เดือน มี.ค. 61
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. มี.ค. 61
  รายงานประชุม กวป. เดือน ก.พ. 61
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. ก.พ. 61
  รายงานประชุม กวป. เดือน ม.ค. 61
ทั้งหมด..

 •   
 •   สถิติผู้เข้าชม
  จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 52 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 134 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1,752 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 3,251 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีปัจจุบัน 11,118 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีที่แล้ว 37,153 คน
  เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554
  กิจกรรมสาธารณสุข
  กินข้าวกับพ่อเมือง 10-1-61 (11/01/2561)
  นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผุ้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ตรวจเยี่ยมราชการสร้างขวัญกำลังใจแก่จนท.สธ. 7วันอันตราย เทศกาลปีใหม่2561ที่โรงพยาบาลหนองแคและโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี ในวันที่ 29 ธ.ค.60 และ 2 ม.ค.61 (05/01/2561)
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (19/07/2560)
  รับชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ สสจ.สระบุรี(รวมรูปกิจกรรม) https://www.facebook.com/groups/810889682300143/
  เรื่องการพัฒนาทักษะบุคลากรสาธารณสุขเพื่อการเสริมสร้างและการให้บริการสุขภาพแนวใหม่จังหวัดสระบุรี 2560 (17/07/2560)
  รับชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ สสจ.สระบุรี(รวมรูปกิจกรรม) https://www.facebook.com/groups/810889682300143/
  โครงการเด็กกตัญญูแทนคุณแผ่นดินเพื่อบูรณาการป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน (05/05/2560)
  รับชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ สสจ.สระบุรี(รวมรูปกิจกรรม) https://www.facebook.com/groups/810889682300143/
  ทั้งหมด..
  ข่าวประชาสัมพันธ์
    การพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กรหรือชุมชน เพื่อรับรางวัล"ค่าของแผ่นดิน" ด้านสาธารณสุขชุมชน
    ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงานโรคมะเร็ง"หลักสูตร ๕ วัน
    ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชือ วัตถุอันตราย
    เตือนภัยเร่งด่วน
    พรบ วจ_กำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง
    ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง การดำเนินการเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 4
    ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงานโรคมะเร็ง (Cancer Nurse Coordinator : CNC) 5 วัน
    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
    ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าประชุมวิชาการ
  ทั้งหมด..
  อบรม / สัมมนา / ประชุม
    ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมระยะสั้น เรื่อง การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
    ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ
    ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมระยะสั้น(หลักสูตรฟื้นฟู)เรื่อง"การพยาบาลเวชปฏิบัติ:การจัดการสุขภาพในชุมชน"
    ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมนาวิชาการโครงการ Healthcare Technology Summit 2018
    เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและการประชุมวิชาการสาธารณสุขศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖
    เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติการฉุกเแินการแพทย์ การแพทย์แผนไทย สาธารณสุขชุมชน และสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๑
    การประชุมวิชาการรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๑๕
    ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
    รายละเอียดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๖๑
  ทั้งหมด..
  ความรู้ทั่วไป
    สาธารณสุขเตือนประชาชน ระวังพิษสุนัขบ้าด้วย ๕ ย. เน้นป้องกัน เป็นแล้วตายทุกราย
    ดูแลใจ คนไทยทั่วประเทศ คลายความเศร้า สร้างความหวังช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ
    โรคที่มากับนำ้ท่วม
    สระบุรี สานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
    สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เตือน ๕ โรคสำคัญที่มักพบบ่อยในฤดูร้อน
    สาธารณสุขห่วงใยเยาวชน วันวาเลนไทน์ รักอย่างไรให้ปลอดภัย
    สธ.แนะวิธีเลือกซื้ออาหารปลอดภัยเทศกาลตรุษจีน
    สาธารณสุขห่วงใย เที่ยวปีใหม่ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง
    สาธารณสุขสระบุรี แจ้งเตือนประชาชน ดูแลสุขภาพป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
    แผ่นปลิวโรคที่มากับน้ำท่วม
  ทั้งหมด..
  จัดซื้อจัดจ้าง
    ตัวอย่างการบันทึกสัญญาจ้างก่อสร้าง แก้ไขรหัสงบประมาณ และตั้งค่าหน้ากระดาษในระบบ e-gp
    ตัวอย่างบันทึกแต่งตััง คกก.กำหนดแบบรูปงานก่อสร้าง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรั้วตาข่ายถักและป้ายชื่อ รพ.สต.บางโขมด
    ตัวอย่างสัญญาซื้อขาย
    ตัวอย่างสัญญาจ้างก่อสร้าง
    ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมรั้วตาข่ายถักและป้ายชื่อ รพ.สต.บางโขมด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมherbal city forum ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลดอนพุด
    ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องแจ้งรายละเอียด วันและเวลา นำเสนอผลงานทางเทคนิค ตามประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม herbal city forum ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัดสระบุรี
    ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม herbal city forum ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัดสระบุรี
  ทั้งหมด..
   รอบรั้ว กระทรวงสาธารณสุข
  FONTSIZE
  ร่วมเขียนบันทึกความดีถวายในหลวง พรบ.การอำนวยความสะดวก กฎหมาย ICT ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ แบบฟอร์มของอนุญาติอาหาร
   Copyright 2010 @Saraburi Provincial Health Office
  56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015, 036-223118, 036-223120
  FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965, 12985