นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ
 ค้นหา
 เข้าสู่ระบบ
 
« ตุลาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  ประชากร ปี 2562
  รายงานประจำปี 2561
  สถิติสาธารณสุขปี61
  ประชากรปี 2561
  รายงานประจำปี 2560
ทั้งหมด..
Download
  แบบสำรวจกล้อง CCTV
  แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562
  รายละเอียดตัวชี้วัด 2 เข็มมุ่ง
  ฟอร์มแผนประชุม อบรม
  เอกสารการประชุมวันที่13 พย.61
ทั้งหมด..
รวม Link ที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  แผน/รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ สสจ.สระบุรี ปี 2562
  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช. เขต 4 สระบุรี
  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส.จังหวัดสระบุรี)
  Service plan แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จ.สระบุรี
ทั้งหมด..
รายงานการประชุม
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. เดือน ก.ย. 62
  รายงานประชุม กวป. เดือน ส.ค. 62
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. ส.ค. 62
  รายงานประชุม กวป. เดือน ก.ค. 62
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. ก.ค. 62
ทั้งหมด..

 •   
 •   สถิติผู้เข้าชม
  จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 7 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 139 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 2,176 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 3,835 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีปัจจุบัน 31,518 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีที่แล้ว 39,253 คน
  เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554
  กิจกรรมสาธารณสุข
  โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 และการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ (16/10/2562)
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคากรด้านภาษารองรับบริการสุขภาพชาวต่างชาติ ปีงบประมาณ 2562 (01/04/2562)
  อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (12/03/2562)
  ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2562 (13/11/2561)
  ร่วมต้อนรับท่าน นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (08/10/2561)
  ทั้งหมด..
  ข่าวประชาสัมพันธ์
    ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
    ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
    ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวด ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17
    ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง "เทคโนโลยีการผลิตสารสกัดจากกัญชา (Cannabis Extraction Technologies)"
    ประชาสัมพันธ์กิจกรรม"การประกวดผลงานวิจัย Research oral presentations in CKD"
    ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 35 ปีงบประมาณพ.ศ.2563 (3เดือน)
    ขอเปลี่ยนแปลงสีตราอัตลักษณ์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในประกาศนียบัตร
    ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ
    รายงานการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ข้อมูล ณ 1 ต.ค.2562
    ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมรุ่นที่ ๔๘
  ทั้งหมด..
  อบรม / สัมมนา / ประชุม
    โครงการฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี ๒๕๖๒
    เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี ๒๕๖๒
    ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ
    ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ (สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย)
    ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรวิถีชีวาเวชศาสตร์ (Lifestyle medicine) รุ่นที่ ๔
    ขอความอนุเคราะห์อนุมัติพยาบาลในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลา
    ขอเชิญประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๒
    ประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ระดับภาค ปี ๒๕๖๒
    ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร mini M.M. in Health รุ่นที่27
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "ก้าวทันยุคการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมและไร้รอยต่อ"
  ทั้งหมด..
  ความรู้ทั่วไป
    ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคหัดให้ครบตามกำหนด
    "เอชไอวี" ตรวจฟรี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รักษาฟรี
    แพทย์ เตือนระวัง โรคปอดบวมทั้งในเด็กและผู้สูงอายุ
    ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
    ขอเผยแพร่วารสารสุขภาพภาคประชาชนภาคกลางประจำปี ๒๕๖๑
    สาธารณสุขเตือนประชาชน ระวังพิษสุนัขบ้าด้วย ๕ ย. เน้นป้องกัน เป็นแล้วตายทุกราย
    ดูแลใจ คนไทยทั่วประเทศ คลายความเศร้า สร้างความหวังช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ
    โรคที่มากับนำ้ท่วม
    สระบุรี สานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
    สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เตือน ๕ โรคสำคัญที่มักพบบ่อยในฤดูร้อน
  ทั้งหมด..
  จัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED)
    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อสารเคมีทีมีฟอส
    ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.เขาวง
    ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.หนองบัว
    ประกาศเผยแพร่แผนงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาฯ รพ.เสาไห้
    ประกาศเผยแพร่แผนงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาฯ รพ.หนองแซง
    ประกาศเผยแพร่แผนงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาฯ รพ.ดอนพุด
    ประกาศเผยแพร่แผนงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาฯ รพ.วังม่วง
    ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมรั้วฯ รพ.ดอนพุด
    ประกาศเผยแพร่แผนซ่อมแซมรั้วฯ รพ.ดอนพุด
  ทั้งหมด..
   รอบรั้ว กระทรวงสาธารณสุข
  FONTSIZE
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สสจ.สระบุรี พรบ.การอำนวยความสะดวก กฎหมาย ICT ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ แบบฟอร์มของอนุญาติอาหาร
   Copyright 2010 @Saraburi Provincial Health Office
  56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015, 036-223118, 036-223120
  FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965, 12985