นายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์
 ค้นหา
 เข้าสู่ระบบ
 
« กันยายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  ประชากร ปี 2563(31 ธันวาคม 2563)
  อัตราครองเตียงปี61-63
  ข้อมูลผู้รับบริการปี 2563
  ประชากร ปี 2563(1 มกราคม 2563)
  สถิติสาธารณสุข ปี 2562
ทั้งหมด..
Download
  แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
  แบบฟอร์มสำรวจกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ในการรับวัคซีนโควิด-19 white list
  เอกสารประกอบการประชุม กวป.เดือน พ.ย.63
  ประเมินผล 63
  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ทั้งหมด..
Link ที่เกี่ยวข้อง
  บริการศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data of Thailand)
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  แผน/รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ สสจ.สระบุรี ปี 2563
  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช. เขต 4 สระบุรี
  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส.จังหวัดสระบุรี)
ทั้งหมด..
รายงานการประชุม
  เอกสารประกอบการประชุม กวป.เดือน กันยายน ๒๕๖๔
  รายงานการประชุม กวป. เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
  เอกสารประกอบการประชุม กวป.เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
  รายงานการประชุม กวป. เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
  เอกสารประกอบการประชุม กวป.เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
ทั้งหมด..

 •   
 •   สถิติผู้เข้าชม
  จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 2 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 252 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 5,285 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 10,825 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีปัจจุบัน 73,387 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีที่แล้ว 49,761 คน
  เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554
  ข่าวประชาสัมพันธ์
    โครงการผ่าตัดข้อไหล่ฯ เฉลิมพระเกียรตืฯ
    ขอเผยแพร่สื่อนวัตกรรมโรคซึมเศร้า
    ประกาศผู้มีสิทธิ้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและกำหนดวันเวลา สถานที่คัดเลือก
    เชิญเสนอชื่อแพทย์รับการคัดเลือกเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2564
    ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานศึกษาวิจัยหรือบทความทางวิชาการด้านแรงงานเพื่อเผยแพร่ในเวปไซด์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)
    งบทดลอง ส.ค. 64
    บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป
    ขอขยายเวลาการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔
    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของบุคลากรสาธารณสุขที่ป่วยด้วยโรคเรื้องรัง จังหวัดสระบุรี
    ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2
  ทั้งหมด..
  อบรม / สัมมนา / ประชุม
    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง "3rd MU Orthodontic Symposium : Medications andOrthodontic Tooth Movement"
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
    อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศักยภาพใหม่ผู้นำแบบอไจล์ (Agile Leadership : The New Capabilities of Leaders Course)
    ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง The Internationnal Virtual Conference on "Community-based Palliative Care ; The Way Forward'
    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ประจำปี 2564-2565
    ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสุขภาพ"
    ขอเชิญสมัครเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
    ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการ Healthcare Technology Summit 2021
    ขอความอนุเคราะห์อนุมัติให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา
    ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง "การพยาบาลเด็ก"
  ทั้งหมด..
  ความรู้ทั่วไป
    จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
    ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคหัดให้ครบตามกำหนด
    "เอชไอวี" ตรวจฟรี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รักษาฟรี
    แพทย์ เตือนระวัง โรคปอดบวมทั้งในเด็กและผู้สูงอายุ
    ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
    ขอเผยแพร่วารสารสุขภาพภาคประชาชนภาคกลางประจำปี ๒๕๖๑
    สาธารณสุขเตือนประชาชน ระวังพิษสุนัขบ้าด้วย ๕ ย. เน้นป้องกัน เป็นแล้วตายทุกราย
    ดูแลใจ คนไทยทั่วประเทศ คลายความเศร้า สร้างความหวังช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ
    โรคที่มากับนำ้ท่วม
    สระบุรี สานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
  ทั้งหมด..
  จัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดฯ
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพาสำหรับบริการปฐมภูมิ จำนวน 52 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลื่อดฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผุ้ป่วยปรับระดับมือหมุน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร
  ทั้งหมด..
   รอบรั้ว กระทรวงสาธารณสุข
  FONTSIZE
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ พรบ.การอำนวยความสะดวก กฎหมาย ICT แบบฟอร์มของอนุญาติอาหาร
   Copyright 2010 @Saraburi Provincial Health Office
  56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015, 036-223118, 036-223120
  FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965, 12985