นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ
 ค้นหา
 เข้าสู่ระบบ
 
« พฤษภาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  ประชากร ปี 2558
  รายงานประจำปี57
  สถิติสาธารณสุข57
  รายงานประจำปี 2556
  สถิติสาธารณสุข56
ทั้งหมด..
Download
  ข้อมูล Service Replacement Plan
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ใหม่)(วันที่ 11 มีนาคม 2559)
  แผนปฎิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปี 59
  ใบสมัครสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย
  คู่มืออบรมนักบริบาล 70 ชั่วโมง
ทั้งหมด..
รวมลิงค์
  Web ODOP
  ระบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุและจุดเสี่ยง จังหวัดสระบุรี
  รวม Link ระบบข้อมูลและสารสนเทศ จังหวัดสระบุรี
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.สระบุรี
  รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติฯ
ทั้งหมด..
รายงานการประชุม
  รายงานประชุม กวป. เดือน เม.ย. 59
  เอกสารประกอบการประชุม กวป เม.ย.59
  รายงานประชุม กวป. เดือน มี.ค. 59
  รายงานประชุม กวป. เดือน ก.พ. 59
  เอกสารประกอบการประชุม กวป มี.ค.59
ทั้งหมด..
VDO

เชิญชม Video ความรู้ต่างๆ

 • เชิญชม Video ความรู้ต่างๆ   
 • ขั้นตอนการล้างมือ 7 ข้อ   
 • โรคมือเท้าปาก   
 • ความรู้เรื่องไข้เลือดออก   
 •   สถิติผู้เข้าชม
  จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 102 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 143 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 3,689 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 3,022 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีปัจจุบัน 15,963 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีที่แล้ว 36,648 คน
  เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554
  กิจกรรมสาธารณสุข
  องค์รวมสุขภาพกาย-ใจสมบูรณ์ (16/05/2559)
  รับชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ สสจ.สระบุรี(รวมรูปกิจกรรม) https://www.facebook.com/groups/810889682300143/
  ตักบาตร (02/05/2559)
  https://www.facebook.com/groups/810889682300143/
  เวลทีรับฟังความคิดเห็๋นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาำจังหวัดสระบุรี (02/05/2559)
  https://www.facebook.com/groups/810889682300143/
  โครงการสร้างพลังเครือข่ายนักสื่อสาร เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 19 เมษา 2559 (22/04/2559)
  รับชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ สสจ.สระบุรี(รวมรูปกิจกรรม) https://www.facebook.com/groups/810889682300143/
  สาธารณสุข สงกรานต์ สิบสานประเพณีสุขศรี ปลอดโรคปลอดภัย (18/04/2559)
  รับชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ สสจ.สระบุรี(รวมรูปกิจกรรม) https://www.facebook.com/groups/810889682300143/
  ทั้งหมด..
  ข่าวประชาสัมพันธ์
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่2
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่2 ลูกจ้างชั่วคราว ต.นักจัดการงานทั่วไป
    ประชุมสัมนาสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพที่4-6
    การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ 2559
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่1
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ครั้งที่1
    ตก. 1 สระบุรี คณะ 2
    การประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2559
    รับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
    โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรมตามหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับโรคที่พบบ่อยในชุมชน
  ทั้งหมด..
  อบรม / สัมมนา / ประชุม
    หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 2
    ประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่9 ประจำปี 2559
    ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์สงขลานครินทร์ 2559
    ประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    การเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
    หลักสูตรการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และหลักสูตรการบริหารการเงินและการพัสดุภาครัฐ
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย"
    ประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559
    ประชุมวิชาการประจำปีเรื่อง การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชนด้วยยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพอำเภอโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
    ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา
  ทั้งหมด..
  ความรู้ทั่วไป
    สาธารณสุขสระบุรี แนะเลือกซื้อเครื่องดื่มให้ปลอดภัย
    สธ. เตือนอากาศร้อน เป็นโรคลมแดด ระวังผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง อันตรายถึงตาย
    สาธารณสุข ห่วงใย สงกรานต์เดินทางปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุ
    สาธารณสุขสระบุรีเตือน ร้อนนี้ ระวัง 6 โรค ที่ป้องกันได้
    กำจัดยุงทุกพื้นที่ ช่วงเวลาทองหน้าแล้ง เน้น 3 เก็บป้องกันโรคไข้เลือดออก
    สาธารณสุขสระบุรี แนะป้องกัน “โรคไข้ซิกา” ร่วมกำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ ๓ เก็บ ๕ ส
    สาธารณสุขสระบุรี เตือนดูแลสุขภาพช่วงอากาศหนาว ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ระวัง ๔ กลุ่มเสี่ยง
    สาธารณสุขห่วงใย เทศกาลปีใหม่ เดินทางปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุ
    ๑ ธันวาคม วันเอดส์โลก “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ ”
    ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประกาศนโยบายควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก
  ทั้งหมด..
  จัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศจัดซื้อยาร่วมจังหวัดสระบุรี
    ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 20 ห้อง (10 ครอบครัว) โรงพยาบาลมวกเหล็ก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 หลัง
    เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติพร้อมเครื่องพิมพ์
    ประกาศการจัดซื้อวัสดุเอ็กซเรย์ร่วมจังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2558
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.๒ชั้น รพ.สต.ตะกุด
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และวัสดุชันสูตรร่วมจังหวัด สระบุรีปี 2558
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยเป็นอาคาร คลส 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร รพ.ส่งเสริมตำบล ตะกุด
    ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด
    เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2ชั้น รพ.สต.ตะกุด
    เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคาร รพ.สต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี
  ทั้งหมด..
   รอบรั้ว กระทรวงสาธารณสุข
  FONTSIZE
  ร่วมเขียนบันทึกความดีถวายในหลวง พรบ.การอำนวยความสะดวก กฎหมาย ICT ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ แบบฟอร์มของอนุญาติอาหาร
   Copyright 2010 @Saraburi Provincial Health Office
  56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015, 036-223118, 036-223120
  FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965, 12985