นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ
 ค้นหา
 เข้าสู่ระบบ
 
« กุมภาพันธ์ 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  ประชากรปี2560
  สถิติสาธารณสุข 59
  รายงานประจำปี58
  สถิติสาธารณสุข 58
  ประชากร ปี 2559
ทั้งหมด..
Download
  แผนปฏิบัตการประชุม อบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2561
  ฟอร์มรายงานการเบิกจ่ายฯปีงบประมาณ 2561
  ฟอร์มแผนการประชุม อบรม ปีงบประมาณ 2561
  ตารางสำรวจข้อมูลค่าตอบแทน
  ไฟล์เอกสาร การนำเสนอการประเมินผลงานด้านสาธารณสุข ปี 2560 ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก
ทั้งหมด..
รวม Link ที่เกี่ยวข้อง
  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส.จังหวัดสระบุรี)
  Service plan แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จ.สระบุรี
  Web ODOP
  ระบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุและจุดเสี่ยง จังหวัดสระบุรี
  รวม Link ระบบข้อมูลและสารสนเทศ จังหวัดสระบุรี
ทั้งหมด..
รายงานการประชุม
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. ม.ค. 61
  รายงานประชุม กวป. เดือน ธ.ค. 60
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. ธ.ค. 60
  รายงานประชุม กวป. เดือน พ.ย. 60
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. พ.ย. 60
ทั้งหมด..

 •   
 •   สถิติผู้เข้าชม
  จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 7 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 133 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 2,274 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 3,154 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีปัจจุบัน 5,428 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีที่แล้ว 37,153 คน
  เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554
  กิจกรรมสาธารณสุข
  กินข้าวกับพ่อเมือง 10-1-61 (11/01/2561)
  นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผุ้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ตรวจเยี่ยมราชการสร้างขวัญกำลังใจแก่จนท.สธ. 7วันอันตราย เทศกาลปีใหม่2561ที่โรงพยาบาลหนองแคและโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี ในวันที่ 29 ธ.ค.60 และ 2 ม.ค.61 (05/01/2561)
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (19/07/2560)
  รับชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ สสจ.สระบุรี(รวมรูปกิจกรรม) https://www.facebook.com/groups/810889682300143/
  เรื่องการพัฒนาทักษะบุคลากรสาธารณสุขเพื่อการเสริมสร้างและการให้บริการสุขภาพแนวใหม่จังหวัดสระบุรี 2560 (17/07/2560)
  รับชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ สสจ.สระบุรี(รวมรูปกิจกรรม) https://www.facebook.com/groups/810889682300143/
  โครงการเด็กกตัญญูแทนคุณแผ่นดินเพื่อบูรณาการป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน (05/05/2560)
  รับชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ สสจ.สระบุรี(รวมรูปกิจกรรม) https://www.facebook.com/groups/810889682300143/
  ทั้งหมด..
  ข่าวประชาสัมพันธ์
    ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ
    ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10
    ขอเชิญประชุมและประชาสัมพันธ์
    ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13
    เชิญนำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรมและสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การผดุงครรภ์ร่วมสมัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
    ขอประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล
    ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 87
    รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    ขอเชิญส่งบุคลากรทางการแพทย์เข้ารับการอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การกู้ชีพแบบองค์รวม Comprehensive Life Support(CLS)
    รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  ทั้งหมด..
  อบรม / สัมมนา / ประชุม
    ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์(หลักสูตร ๒ เดือน)
    ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
    ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ
    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการผู้ป่วยนอกครั้งที่ 3
    แจ้งเปลี่ยนชื่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2561 และวันจัดประชุม (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ)
    ขอเชิญเข้าร่วมอบรมผู้บริหารทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร รุ่นที่ 12 (สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย)
    ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง
    สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561
  ทั้งหมด..
  ความรู้ทั่วไป
    ดูแลใจ คนไทยทั่วประเทศ คลายความเศร้า สร้างความหวังช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ
    โรคที่มากับนำ้ท่วม
    สระบุรี สานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
    สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เตือน ๕ โรคสำคัญที่มักพบบ่อยในฤดูร้อน
    สาธารณสุขห่วงใยเยาวชน วันวาเลนไทน์ รักอย่างไรให้ปลอดภัย
    สธ.แนะวิธีเลือกซื้ออาหารปลอดภัยเทศกาลตรุษจีน
    สาธารณสุขห่วงใย เที่ยวปีใหม่ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง
    สาธารณสุขสระบุรี แจ้งเตือนประชาชน ดูแลสุขภาพป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
    แผ่นปลิวโรคที่มากับน้ำท่วม
    โรคที่มากับน้ำท่วมขัง
  ทั้งหมด..
  จัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมรั้วตาข่ายถักและป้ายชื่อ รพ.สต.บางโขมด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมherbal city forum ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลดอนพุด
    ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องแจ้งรายละเอียด วันและเวลา นำเสนอผลงานทางเทคนิค ตามประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม herbal city forum ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัดสระบุรี
    ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม herbal city forum ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัดสระบุรี
    ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ โรงพยาบาลดอนพุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกพิเศษ 16 เตียง โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 1หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ตัวอย่างบันทึกข้อความครุภัณฑ์
    ตัวอย่างบันทึกข้อความรายงานผล
  ทั้งหมด..
   รอบรั้ว กระทรวงสาธารณสุข
  FONTSIZE
  ร่วมเขียนบันทึกความดีถวายในหลวง พรบ.การอำนวยความสะดวก กฎหมาย ICT ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ แบบฟอร์มของอนุญาติอาหาร
   Copyright 2010 @Saraburi Provincial Health Office
  56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015, 036-223118, 036-223120
  FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965, 12985