นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ
 ค้นหา
 เข้าสู่ระบบ
 
« มีนาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  อัตราครองเตียงปี61-63
  ข้อมูลผู้รับบริการปี 2563
  ประชากร ปี 2563
  สถิติสาธารณสุข ปี 2562
  รายงานประจำปี 2562
ทั้งหมด..
Download
  แบบฟอร์มสำรวจกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ในการรับวัคซีนโควิด-19 white list
  เอกสารประกอบการประชุม กวป.เดือน พ.ย.63
  ประเมินผล 63
  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
  แผนปฏิบัติการปี พ.ศ.2563
ทั้งหมด..
Link ที่เกี่ยวข้อง
  บริการศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data of Thailand)
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  แผน/รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ สสจ.สระบุรี ปี 2563
  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช. เขต 4 สระบุรี
  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส.จังหวัดสระบุรี)
ทั้งหมด..
รายงานการประชุม
  เอกสารประกอบการประชุม กวป.เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
  รายงานการประชุม กวป. มกราคม ๒๕๖๔
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. เดือน มกราคม 2564
  รายงานการประชุม กวป. เดือนธันวาคม ๒๕๖๓
  รายงานการประชุม กวป. เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
ทั้งหมด..

 •   
 •   สถิติผู้เข้าชม
  จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 25 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 153 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 695 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 4,214 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีปัจจุบัน 11,251 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีที่แล้ว 49,761 คน
  เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554
  กิจกรรมสาธารณสุข
  สระบุรี อบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (03/03/2564)
  2 มีนาคม 2564 นายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธีเปิดการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR)และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED)ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยแพทย์หญิงพัชรี ด้วงทอง ผู้อำนวยการศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสระบุรีและทีมวิทยากรให้การอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตำแหน่งพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
  เปิดตัวหมอประจำตัว3คนใช้แอปคุยกับหมอไม่ต้องรอไปโรงพยาบาล (25/02/2564)
  สระบุรี สร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสระบุรี 2 (25/02/2564)
  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีและโรงพยาบาลสระบุรี จัดแถลงข่าวสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสระบุรี ๒ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสระบุรี หลังเก่า โดย นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๔ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ นายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นายแพทย์อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี
  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นพ.กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบแจลแอลกอฮอล์พระราชทาน (16/02/2564)
  บันทึกตกลงร่วมกันในการผลิตแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ลงนามข้อตกลงร่วมกันในการผลิตแพทย์เพื่อบริการประชาชนโดยผู้ลงนามครั้งนี้ประกอบด้วยนายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นายแพทย์ประสิทธิ์ช (07/02/2564)
  ทั้งหมด..
  ข่าวประชาสัมพันธ์
    อบรมตารุ่นที่14
    พยาบาลโรคหัวใจ
    หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง
    ธนาคารจิตอาสา
    โควต้าพิเศษแก่บุคลากรที่ประสงค์เข้าศึกษาหลักสูตรช่างกายอุปกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔
    ประกาศรายชื่อพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
    วันไตโลก
    งบทดลอง เดือน มกราคม 2564
    ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
    การรับสมัครบุคคล หน่วยงานและโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน"
  ทั้งหมด..
  อบรม / สัมมนา / ประชุม
    การฝึกอบรมทางไกลและสำรวจความต้องการฝึกอบรม ของ มสธ.
    หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๒๒/๒๕๖๔
    โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
    หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น การวิจัยผลลัพธ์และประเมนนโยบายทางสุขภาพ
    การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์(4 หลักสูตร)
    โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2564
    รับสมัครพยาบาลเพื่อศึกษาอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
    โครงการฝึกอบบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง ฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป "Update การรักษาโรคเบื้องต้นในยุคปรับเปลี่ยน" รูปแบบออนไลน์
    หลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ ๒๕
  ทั้งหมด..
  ความรู้ทั่วไป
    จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
    ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคหัดให้ครบตามกำหนด
    "เอชไอวี" ตรวจฟรี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รักษาฟรี
    แพทย์ เตือนระวัง โรคปอดบวมทั้งในเด็กและผู้สูงอายุ
    ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
    ขอเผยแพร่วารสารสุขภาพภาคประชาชนภาคกลางประจำปี ๒๕๖๑
    สาธารณสุขเตือนประชาชน ระวังพิษสุนัขบ้าด้วย ๕ ย. เน้นป้องกัน เป็นแล้วตายทุกราย
    ดูแลใจ คนไทยทั่วประเทศ คลายความเศร้า สร้างความหวังช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ
    โรคที่มากับนำ้ท่วม
    สระบุรี สานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
  ทั้งหมด..
  จัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)ฯ
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนฯ
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100mA จำนวน 2 เครื่อง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน31เครื่อง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 300mAฯ จำนวน 2 เครื่อง
    ประกวดราคาซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 4 รายการ (e-bidding)
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก จำนวน 13 เครื่อง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ฯ จำนวน 13 เครื่อง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 5 เครื่อง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร จำนวน 36 เครื่อง
  ทั้งหมด..
   รอบรั้ว กระทรวงสาธารณสุข
  FONTSIZE
  แบบฟอร์มของอนุญาติอาหาร ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สสจ.สระบุรี พรบ.การอำนวยความสะดวก ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2
   Copyright 2010 @Saraburi Provincial Health Office
  56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015, 036-223118, 036-223120
  FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965, 12985