ค้นหา
 เข้าสู่ระบบ
 
« มกราคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  รายงานประจำปี 2556
  สถิติสาธารณสุข56
  สถานการณ์การตาย ปี 2556
  ประชากร ปี 2556
  สถิติสาธารณสุขปี 2555
ทั้งหมด..
Download
  QOF ปี 2558 (ยังไม่ FINAL)
  คู่มือการUp Version HOSxP_PCU 3.57.10.30
  แผนเงินบำรุง ปี 2558
  ชุดข้อมูลมาตรฐาน
  แบบแผนปฏิบัติการปี 58 ระดับหน่วยบริการ
ทั้งหมด..
รวมลิงค์
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.สระบุรี
  รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติฯ
  กระดานข่าว เกี่ยวกับ Datacenter สสจ.สระบุรี
  ระบบข้อมูลมาตรฐาน 21 แฟ้ม
  ระบบข้อมูลมาตรฐาน 43 แฟ้ม
ทั้งหมด..
รายงานการประชุม
  รายงานการประชุม กวป. เดือน ธค.57
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. ธค.57
  รายงานการประชุม กวป. เดือนพย.57
  เอกสารประชุม กวป. เดือน พย.57
  รายงานการประชุม กวป. เดือน ตค.57
ทั้งหมด..
VDO

เชิญชม Video ความรู้ต่างๆ

 • เชิญชม Video ความรู้ต่างๆ   
 • ขั้นตอนการล้างมือ 7 ข้อ   
 • โรคมือเท้าปาก   
 • ความรู้เรื่องไข้เลือดออก   
 •   สถิติผู้เข้าชม
  จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 1 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 141 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 2,575 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2,487 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีปัจจุบัน 2,575 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีที่แล้ว 38,162 คน
  เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554
  ข่าวประชาสัมพันธ์
    ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้ ต.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
    การพัฒนา DHS
    หนังสือหมอครอบครัว
    ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยฯ
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ต.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
    ขั้นตอนการจัดทำและแบบฟอร์มคำของบลงทุนและงบค่าเสื่อม 5 ปี สสจ.สระบุรี
    ทุนฝึกอบรม ประจำปี 2558
    ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (โท - เอก)
    แผนประชุม อบรม นิเทศ เดือนมกราคม 2558
    รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
  ทั้งหมด..
  อบรม / สัมมนา / ประชุม
    ประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง "ประเด็นแนวโน้มและจุดอ่อน (Pitfalls)การรักษาโรคเบื้องต้น"
    ประชุมวิชาการ การประชุมสามัญและงานคืนสู่เหย้าชาวสีฟ้า
    รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
    โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ
    ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Principles of Health Sciences Ethics"
    การรับสมัครพยาบาลเพือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2558
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดทางจักษุอาเซียน
    อบรมเชิงปฏิบัติการสถาบันพัฒนศาสตร์
    ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลสากลและนำมิติจิตใจ มาบูราการในงานคุณภาพ SHA
    โครงการฝึกอบรมพยาบาลวิชาชีพเพื่อคุณภาพการพยาบาลและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
  ทั้งหมด..
  ความรู้ทั่วไป
    สาธารณสุขแนะกินข้าวมันไก่ใส่เลือดได้ เน้นต้องสุก
    สาธารณสุข แนะกินข้าวมันใส่เลือดได้ เน้นต้องปรุงสุก
    สาธารณสุขสระบุรี รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก เฉลิมพระเกียรติฯ
    สาธารณสุขสระบุรี แนะหลัก 5 ป. เลือกของขวัญปีใหม่ สุขใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ
  ทั้งหมด..
  จัดซื้อจัดจ้าง
    เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2ชั้น รพ.สต.ตะกุด
    เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคาร รพ.สต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลเสาไห้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 เครื่อง
  ทั้งหมด..
   ข่าวเพื่อมวลชน จากกระทรวงสาธารณสุข
   
  FONTSIZE
  ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ กฎหมาย ICT แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ แบบฟอร์มของอนุญาติอาหาร
   Copyright 2010 @Saraburi Provincial Health Office
  56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015, 036-223118, 036-223120
  FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965, 12985