นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ
 ค้นหา
 เข้าสู่ระบบ
 
« กุมภาพันธ์ 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  สถิติสาธารณสุขปี61
  ประชากรปี 2561
  รายงานประจำปี 2560
  สถิติสาธารณสุข 60
  ประชากรปี2560
ทั้งหมด..
Download
  แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562
  รายละเอียดตัวชี้วัด 2 เข็มมุ่ง
  ฟอร์มแผนประชุม อบรม
  เอกสารการประชุมวันที่13 พย.61
  แผนตอบโต้ภัยพิบัติฯ
ทั้งหมด..
รวม Link ที่เกี่ยวข้อง
  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช. เขต 4 สระบุรี
  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส.จังหวัดสระบุรี)
  Service plan แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จ.สระบุรี
  Web ODOP
  ระบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุและจุดเสี่ยง จังหวัดสระบุรี
ทั้งหมด..
รายงานการประชุม
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. ม.ค. 62
  รายงานประชุม กวป. เดือน ธ.ค. 61
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. ธ.ค. 61
  รายงานประชุม กวป. เดือน พ.ย. 61
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. พ.ย. 61
ทั้งหมด..

 •   
 •   สถิติผู้เข้าชม
  จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 143 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 23 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1,726 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2,967 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีปัจจุบัน 4,693 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีที่แล้ว 39,253 คน
  เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554
  ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญประชุมวิชาการสัญจร ในโครงการ "วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย (Save this from Heart Diseases) " ปีงบประมาณ 2562
    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
    มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
    เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Asia-Pacific Academy of Ophthalmology 2019:Scientific Program of Artifical Interlligence Subspecialty Day
    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โควตาที่คณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
    ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
    ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(โท-เอก)
    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  ทั้งหมด..
  อบรม / สัมมนา / ประชุม
    ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
    โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ ๘
    ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปี ๒๕๖๒
    ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
    ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการ"นวตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 1"
    ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ ๘
    หลักสูตรการอบรมด้านโรคผิวหนัง ปี 2562
    การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร"พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ด้วยนวตกรรมดิจดทัล"
    ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ และพยาบาลวิชาชีพ : พยาบาลทันยุค
    ขอเชิยบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม
  ทั้งหมด..
  ความรู้ทั่วไป
    ขอเผยแพร่วารสารสุขภาพภาคประชาชนภาคกลางประจำปี ๒๕๖๑
    สาธารณสุขเตือนประชาชน ระวังพิษสุนัขบ้าด้วย ๕ ย. เน้นป้องกัน เป็นแล้วตายทุกราย
    ดูแลใจ คนไทยทั่วประเทศ คลายความเศร้า สร้างความหวังช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ
    โรคที่มากับนำ้ท่วม
    สระบุรี สานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
    สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เตือน ๕ โรคสำคัญที่มักพบบ่อยในฤดูร้อน
    สาธารณสุขห่วงใยเยาวชน วันวาเลนไทน์ รักอย่างไรให้ปลอดภัย
    สธ.แนะวิธีเลือกซื้ออาหารปลอดภัยเทศกาลตรุษจีน
    สาธารณสุขห่วงใย เที่ยวปีใหม่ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง
    สาธารณสุขสระบุรี แจ้งเตือนประชาชน ดูแลสุขภาพป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
  ทั้งหมด..
  จัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน
    ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติฯ
    ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปั่นฮีมาโตคริต
    ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตฯ
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักฯ รพ.สต.หนองบัว
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักฯ รพ.สต.เขาวง
    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องปั่นฮีมาโตคริต
    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์
    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ฯ
    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร
  ทั้งหมด..
   รอบรั้ว กระทรวงสาธารณสุข
  FONTSIZE
  ร่วมเขียนบันทึกความดีถวายในหลวง พรบ.การอำนวยความสะดวก กฎหมาย ICT ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ แบบฟอร์มของอนุญาติอาหาร
   Copyright 2010 @Saraburi Provincial Health Office
  56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015, 036-223118, 036-223120
  FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965, 12985