นายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์
 ค้นหา
 เข้าสู่ระบบ
 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  ประชากร ปี 2563(31 ธันวาคม 2563)
  อัตราครองเตียงปี61-63
  ข้อมูลผู้รับบริการปี 2563
  ประชากร ปี 2563(1 มกราคม 2563)
  สถิติสาธารณสุข ปี 2562
ทั้งหมด..
Download
  แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
  แบบฟอร์มสำรวจกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ในการรับวัคซีนโควิด-19 white list
  เอกสารประกอบการประชุม กวป.เดือน พ.ย.63
  ประเมินผล 63
  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ทั้งหมด..
Link ที่เกี่ยวข้อง
  บริการศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data of Thailand)
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  แผน/รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ สสจ.สระบุรี ปี 2563
  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช. เขต 4 สระบุรี
  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส.จังหวัดสระบุรี)
ทั้งหมด..
รายงานการประชุม
  เอกสารประกอบการประชุม กวป.เดือน พฤษภาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
  รายงานการประชุม กวป.เดือนเมษายน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
  เอกสารประกอบการประชุม กวป.เดือนเมษายน ครั้งที่ ๕ /๖๔
  รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๓๐ มี.ค.๖๔
  รายงานการประชุม กวป. เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ทั้งหมด..

 •   
 •   สถิติผู้เข้าชม
  จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 278 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 371 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 8,201 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 7,293 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีปัจจุบัน 38,733 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีที่แล้ว 49,761 คน
  เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554
  กิจกรรมสาธารณสุข
  นายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี บันทึกเทปประชาสัมพันธ์สถานการณ์การระบาดและการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด (14/06/2564)
  สระบุรี. โอสถสภา มอบอุปกรณ์การแพทย์สถานพยาบาล (08/06/2564)
  สระบุรี. ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ มอบนโยบายการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 (01/06/2564)
  ฉีดวัคซีนพระสงฆ์และกลุ่มเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่บริการประชาชน (26/05/2564)
  จังหวัดสระบุรี. ฉีดวัคซีนพระสงฆ์และกลุ่มด่านหน้าที่บริการประชาชน รองมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ให้กำลังใจชวนฉีดวัคซีน
  พระครูสุนทร ธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธแสงธรรม มอบเครื่องวัดออกซิเจน จำนวน 17 เครื่อง เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 โดยมีนายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน รองนายแพทย์สาธารสุขจังหวัดสระบุรี รับมอบ เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 (16/05/2564)
  ทั้งหมด..
  ข่าวประชาสัมพันธ์
    งบทดลอง พ.ค. 64
    มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบบูรณาการ
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โซเดียมคืออะไรและเราสามารถลดโซเดียมได้อย่างไร
    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตร 1 ปี)
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ 4 จ.สระบุรี 4 รายการ
    ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs" รุ่นที่ 5
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้ง 20 ประจำปี 2564
    ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรม "หลักสูตรการปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพแนวสตรีนิยม"
    ขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ Mobile Application "คุ้มครองเด็ก"
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนิติสุขภาพจิต ครั้งที่ 3
  ทั้งหมด..
  อบรม / สัมมนา / ประชุม
    ขอความอนุเคราะห์อนุมัติให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา
    ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง "การพยาบาลเด็ก"
    ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบหายใจ เรื่อง " Nurse Management for Respiratory Problem in Neonate and Pediatric"
    ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ Evidence-base child psychiatry : CBT for children amd families ครั้งที่ 4 หัวข้อ "CBT for emerging issues in adolescent" : Hybrid program
    ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง "Pediatric Pearl in New Normal"
    ขอความอนุเคราะห์อนุมัติบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา
    วสส.ชลบุรี แจ้งยกเลิก การจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง และหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น
    ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการพัฒนาจิต เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน
    โครงการอบรมระยะสั้น สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
    อบรมเชิงปฏิบัติการ (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ทั้งหมด..
  ความรู้ทั่วไป
    จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
    ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคหัดให้ครบตามกำหนด
    "เอชไอวี" ตรวจฟรี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รักษาฟรี
    แพทย์ เตือนระวัง โรคปอดบวมทั้งในเด็กและผู้สูงอายุ
    ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
    ขอเผยแพร่วารสารสุขภาพภาคประชาชนภาคกลางประจำปี ๒๕๖๑
    สาธารณสุขเตือนประชาชน ระวังพิษสุนัขบ้าด้วย ๕ ย. เน้นป้องกัน เป็นแล้วตายทุกราย
    ดูแลใจ คนไทยทั่วประเทศ คลายความเศร้า สร้างความหวังช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ
    โรคที่มากับนำ้ท่วม
    สระบุรี สานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
  ทั้งหมด..
  จัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลื่อดฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผุ้ป่วยปรับระดับมือหมุน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา
  ทั้งหมด..
   รอบรั้ว กระทรวงสาธารณสุข
  FONTSIZE
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สสจ.สระบุรี แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ กฎหมาย ICT
   Copyright 2010 @Saraburi Provincial Health Office
  56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015, 036-223118, 036-223120
  FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965, 12985