นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ
 ค้นหา
 เข้าสู่ระบบ
 
« เมษายน 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  สถิติสาธารณสุข ปี 2562
  รายงานประจำปี 2562
  ข้อมูลทั่วไปปี2563
  จำนวนผู้รับบริการปีงบประมาณ2562
  ประชากร ปี 2562
ทั้งหมด..
Download
  คัดกรองผู้สูงอายุ
  2 ใบสมัครประเมิน EHA
  1 ตัวอย่างยกร่างฯ มูลฝอยติดเชื้อ
  แบบสำรวจกล้อง CCTV
  แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562
ทั้งหมด..
Link ที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  แผน/รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ สสจ.สระบุรี ปี 2563
  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช. เขต 4 สระบุรี
  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส.จังหวัดสระบุรี)
  Service plan แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จ.สระบุรี
ทั้งหมด..
รายงานการประชุม
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. มี.ค. 63
  รายงานประชุม กวป. เดือน ก.พ. 63
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. ก.พ. 63
  รายงานประชุม กวป. เดือน ม.ค. 63
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. ม.ค. 63
ทั้งหมด..

 •   
 •   สถิติผู้เข้าชม
  จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 360 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 286 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 2,470 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 5,247 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีปัจจุบัน 12,780 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีที่แล้ว 38,083 คน
  เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554
  ข่าวประชาสัมพันธ์
    ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน, ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏฺบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลื
    แนวทางการจัดการศพที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
    รายงานผลการดำเนินงานป้องกันโรคไม่ติดต่อ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563
    รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
    คู่มือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย
    ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
    ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 2
    ประชาสัมพันธ์ งานสัมนาวิชาการแพทย์ผสมผสานแห่งชาติ ประจำปี 2563
    งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2563
    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  ทั้งหมด..
  อบรม / สัมมนา / ประชุม
    ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่น 2
    การประชุมสัมมนาวิชาการ "Smart City Conference ครั้งที่ ๑"
    ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักส๖รการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว
    ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตสุขภาพ
    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต รุ่นที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อพยาธิโปรโตวัวและพยาธิลำไส้"
    ประกาศรับสมัครผู้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
    โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ ๙
    โครงการอบรมหลักสูต "ผู้นำยุตใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ ๙
    โครงการจัดประชุมฝึกอบรม Standard Course in Clinical Trial and GCP Training 2019
  ทั้งหมด..
  ความรู้ทั่วไป
    ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคหัดให้ครบตามกำหนด
    "เอชไอวี" ตรวจฟรี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รักษาฟรี
    แพทย์ เตือนระวัง โรคปอดบวมทั้งในเด็กและผู้สูงอายุ
    ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
    ขอเผยแพร่วารสารสุขภาพภาคประชาชนภาคกลางประจำปี ๒๕๖๑
    สาธารณสุขเตือนประชาชน ระวังพิษสุนัขบ้าด้วย ๕ ย. เน้นป้องกัน เป็นแล้วตายทุกราย
    ดูแลใจ คนไทยทั่วประเทศ คลายความเศร้า สร้างความหวังช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ
    โรคที่มากับนำ้ท่วม
    สระบุรี สานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
    สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เตือน ๕ โรคสำคัญที่มักพบบ่อยในฤดูร้อน
  ทั้งหมด..
  จัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมีทีมีฟอส
    สัญญาจ้างทั่วไป จ้างจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ประกาศประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รพ.หนองแซง
    ประกาศประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ฯ รพ.ดอนพุด
    ประกาศประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รพ.วังม่วง
    ประกาศประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รพ.เสาไห้
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาฯ งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ
    เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
    รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
  ทั้งหมด..
   รอบรั้ว กระทรวงสาธารณสุข
  FONTSIZE
  ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สสจ.สระบุรี แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 กฎหมาย ICT
   Copyright 2010 @Saraburi Provincial Health Office
  56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015, 036-223118, 036-223120
  FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965, 12985