นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ
 ค้นหา
 เข้าสู่ระบบ
 
« ตุลาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  ประชากรปี2560
  สถิติสาธารณสุข 59
  รายงานประจำปี58
  สถิติสาธารณสุข 58
  ประชากร ปี 2559
ทั้งหมด..
Download
  ไฟล์เอกสาร การนำเสนอการประเมินผลงานด้านสาธารณสุข ปี 2560 ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก
  แบบฟอร์มใบสมัครบรรจุข้าราชการ(จพ.ทันตสาธารณสุข)
  เอกสารประกอบการประเมิน EHA
  แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
  แบบสำรวจกล้อง CCTV (คลินิก)
ทั้งหมด..
รวม Link ที่เกี่ยวข้อง
  Service plan แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จ.สระบุรี
  Web ODOP
  ระบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุและจุดเสี่ยง จังหวัดสระบุรี
  รวม Link ระบบข้อมูลและสารสนเทศ จังหวัดสระบุรี
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.สระบุรี
ทั้งหมด..
รายงานการประชุม
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. ก.ย. 60
  รายงานประชุม กวป. เดือน ก.ย. 60
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. ส.ค. 60
  รายงานประชุม กวป. เดือน ก.ค. 60
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. ก.ค. 60
ทั้งหมด..

 •   
 •   สถิติผู้เข้าชม
  จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 3 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 18 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1,868 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 3,207 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีปัจจุบัน 30,701 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีที่แล้ว 39,927 คน
  เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554
  กิจกรรมสาธารณสุข
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (19/07/2560)
  รับชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ สสจ.สระบุรี(รวมรูปกิจกรรม) https://www.facebook.com/groups/810889682300143/
  เรื่องการพัฒนาทักษะบุคลากรสาธารณสุขเพื่อการเสริมสร้างและการให้บริการสุขภาพแนวใหม่จังหวัดสระบุรี 2560 (17/07/2560)
  รับชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ สสจ.สระบุรี(รวมรูปกิจกรรม) https://www.facebook.com/groups/810889682300143/
  โครงการเด็กกตัญญูแทนคุณแผ่นดินเพื่อบูรณาการป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน (05/05/2560)
  รับชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ สสจ.สระบุรี(รวมรูปกิจกรรม) https://www.facebook.com/groups/810889682300143/
  สงกรานต์ สสจ 2560 (03/05/2560)
  รับชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ สสจ.สระบุรี(รวมรูปกิจกรรม) https://www.facebook.com/groups/810889682300143/
  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณ (08/03/2560)
  ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โดยนายแพทย์นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณแก่ นายแพทย์คมิก กุลมโนชย์ รพ.มวกเหล็ก และ แพทย์หญิงกนิษฐา อ้วนไพศาลวงษ์ รพ.แก่งคอย ที่ช่วยชีวิต คุณสุทธิชัย พราวแพรว ผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยโรคหัวใจ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 18 ม.ค. 60
  ทั้งหมด..
  ข่าวประชาสัมพันธ์
    งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560
    ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเเต่งตั้ง (ย้าย) ไปดำรงคำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
    ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
    ขอเชิญร่วมงาน สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 13
    ขอเชิญสมัครเข้าร่วมส่งผลงานประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "เมืองสมุนไพร"
    ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเเละนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ "การแพทย์ฉุกเฉินไทย สู่ยุคไทยเเลนด์๔.๐"
    ข้อมูลการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
    "คำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ของปลัด สธ.ปี 2561"
    ยุทธศาสตร์ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ปีงบประมาณ 2561
    ไฟล์เอกสาร การนำเสนอการประเมินผลงานด้านสาธารณสุข ปี 2560 ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก
  ทั้งหมด..
  อบรม / สัมมนา / ประชุม
    การประชุมวิชาการเรื่อง Pediatric Nurses Conferences 2017: Let's Move Together for IV Care Quality สำหรับพยาบาลวิชาชีพ
    การอบรมหลักสูตรระยะสั้น "โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560
    การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19/2561 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
    โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5 มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ
    การประชุมวิชาการการดูเเลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือกส่วนปลาย "We care IV Care"
    การประชุมวิชาการการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง
    พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเเละประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559
    การอบรมหลักสูตรงานทรัพยากรมนุษย์ เเละการประเมินสมรรถนะ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล กรุงเทพมหานคร
    การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 7
    รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตร วทบ.สาขาเวชระเบียน ปี2560
  ทั้งหมด..
  ความรู้ทั่วไป
    ดูแลใจ คนไทยทั่วประเทศ คลายความเศร้า สร้างความหวังช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ
    โรคที่มากับนำ้ท่วม
    สระบุรี สานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
    สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เตือน ๕ โรคสำคัญที่มักพบบ่อยในฤดูร้อน
    สาธารณสุขห่วงใยเยาวชน วันวาเลนไทน์ รักอย่างไรให้ปลอดภัย
    สธ.แนะวิธีเลือกซื้ออาหารปลอดภัยเทศกาลตรุษจีน
    สาธารณสุขห่วงใย เที่ยวปีใหม่ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง
    สาธารณสุขสระบุรี แจ้งเตือนประชาชน ดูแลสุขภาพป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
    แผ่นปลิวโรคที่มากับน้ำท่วม
    โรคที่มากับน้ำท่วมขัง
  ทั้งหมด..
  จัดซื้อจัดจ้าง
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธี e-bidding
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รายการยูนิตทำฟัน
    รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางยูนิตทำฟัน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
    ตัวอย่างจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
    ตัวอย่างจัดซื้อ (ต่ำกว่า 5000) สสอ.
    ตัวอย่างจัดจ้าง (ต่ำกว่า 5000) สสอ.
    ตัวอย่างจัดจ้าง (ต่ำกว่า 5000) รพ.สต
  ทั้งหมด..
   รอบรั้ว กระทรวงสาธารณสุข
  FONTSIZE
  ร่วมเขียนบันทึกความดีถวายในหลวง พรบ.การอำนวยความสะดวก กฎหมาย ICT ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ แบบฟอร์มของอนุญาติอาหาร
   Copyright 2010 @Saraburi Provincial Health Office
  56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015, 036-223118, 036-223120
  FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965, 12985