นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ
 ค้นหา
 เข้าสู่ระบบ
 
« กุมภาพันธ์ 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  ประชากร ปี 2558
  รายงานประจำปี57
  สถิติสาธารณสุข57
  รายงานประจำปี 2556
  สถิติสาธารณสุข56
ทั้งหมด..
Download
  แบบฟอร์มการเก็บตัวอย่างน้ำบริโภค และน้ำแช็ง
  แบบแผนการจัดประชุม อบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2559
  ฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการ
  คู่มือการUpVersion_HOSxP_PCU3.58.9.19
  เล่มเอกสารประกอบการถ่ายทอดนโยบายฯ 13 พ.ย.58
ทั้งหมด..
รวมลิงค์
  รวม Link ระบบข้อมูลและสารสนเทศ จังหวัดสระบุรี
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.สระบุรี
  รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติฯ
  กระดานข่าว เกี่ยวกับ Datacenter สสจ.สระบุรี
  ระบบข้อมูลมาตรฐาน 21 แฟ้ม
ทั้งหมด..
รายงานการประชุม
  เอกสารประกอบการประชุม กวป ม.ค.59
  รายงานประชุม กวป. เดือน ธ.ค. 58
  รายงานประชุม กวป. เดือน พ.ย.58
  เอกสารประกอบการประชุม กวป ธ.ค.58
  เอกสารประกอบการประชุม กวป พ.ย.58
ทั้งหมด..
VDO

เชิญชม Video ความรู้ต่างๆ

 • เชิญชม Video ความรู้ต่างๆ   
 • ขั้นตอนการล้างมือ 7 ข้อ   
 • โรคมือเท้าปาก   
 • ความรู้เรื่องไข้เลือดออก   
 •   สถิติผู้เข้าชม
  จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 119 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 139 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1,276 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2,631 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีปัจจุบัน 3,907 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีที่แล้ว 36,648 คน
  เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554
  ข่าวประชาสัมพันธ์
    แจ้งการเปลี่ยนแปลงยา Darunavir ขนาด 300 มิลลิกรัม เป็น 600 มิลลิกรัม
    ประชาสัมพันธ์กำหนดการอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พ.ศ.2559
    ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม "โครงการประชุมวิชาการแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2559 เรื่อง โรงเบาหวานและความดันโลหิตสูง"
    ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาทักษะ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการให้บริบาลทางเภสัชกรรมที่ทันสมัยฯ
    ประชาสัมพันธ์ และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และการนำเสนอผลงงานวิชาการระดับชาติ ปี 2559
    ประชุม พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริการจัดการตำบล LTC 26-27 ม.ค.59
    ประชาสัมพันธ์ "การประชุมเชิงปฏิบัติการระยะที่ ๑ โครงการพัฒนานักวิจัยเขตสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙"
    ขอเชิญร่วมส่งผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่9
    ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน
    ประชาสัมพันธ์สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน
  ทั้งหมด..
  อบรม / สัมมนา / ประชุม
    ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 10
    ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 31 From Pure to Practice
    ประชุมวิชาการ เรื่องการจัดการสุขภาพ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
    ประชุมวิชาการ พัฒนางานบริการโลหิตสู่สากล (Improvement of Transfution Service to Global Standard)
    อบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีวิตขั้นสูง สำหรับแพทย์และพยาบาลจากทั่วประเทศ
    ประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
    ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยครั้งที่ 13
    การจัดค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น
    ประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
    อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2559
  ทั้งหมด..
  ความรู้ทั่วไป
    สาธารณสุขสระบุรี เตือนดูแลสุขภาพช่วงอากาศหนาว ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ระวัง ๔ กลุ่มเสี่ยง
    สาธารณสุขห่วงใย เทศกาลปีใหม่ เดินทางปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุ
    ๑ ธันวาคม วันเอดส์โลก “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ ”
    ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประกาศนโยบายควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก
    สาธารณสุข เตือนอันตรายโรคไข้เลือดออก ยังระบาดต่อเนื่อง ระวังกลุ่มเสี่ยง
    สาธารณสุข เตือนประชาชนดูแลสุขภาพ ระมัดระวังโรคและภัยที่มาพร้อมน้ำท่วมขัง
    สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ป้องกันเยาวชนนำยาไปใช้ในทางที่ผิด
    โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ ๒๐๑๒ (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) หรือโรคเมอร์ส
    สระบุรีไข้เลือดออกระบาดแล้ว เตือนผู้ปกครองดูแลเด็ก
    สาธารณสุขเตือน ระวัง ๑๐ เมนูเสี่ยง ท้องร่วงช่วงหน้าร้อน
  ทั้งหมด..
  จัดซื้อจัดจ้าง
    ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 20 ห้อง (10 ครอบครัว) โรงพยาบาลมวกเหล็ก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 หลัง
    เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติพร้อมเครื่องพิมพ์
    ประกาศการจัดซื้อวัสดุเอ็กซเรย์ร่วมจังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2558
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.๒ชั้น รพ.สต.ตะกุด
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และวัสดุชันสูตรร่วมจังหวัด สระบุรีปี 2558
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยเป็นอาคาร คลส 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร รพ.ส่งเสริมตำบล ตะกุด
    ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด
    เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2ชั้น รพ.สต.ตะกุด
    เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคาร รพ.สต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี
    เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 เครื่อง
  ทั้งหมด..
   รอบรั้ว กระทรวงสาธารณสุข
  FONTSIZE
  ร่วมเขียนบันทึกความดีถวายในหลวง พรบ.การอำนวยความสะดวก กฎหมาย ICT ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ แบบฟอร์มของอนุญาติอาหาร
   Copyright 2010 @Saraburi Provincial Health Office
  56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015, 036-223118, 036-223120
  FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965, 12985