นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ
 ค้นหา
 เข้าสู่ระบบ
 
« เมษายน 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  สถิติสาธารณสุข57
  รายงานประจำปี 2556
  สถิติสาธารณสุข56
  สถานการณ์การตาย ปี 2556
  ประชากร ปี 2556
ทั้งหมด..
Download
  รายงานมูลค่ายาคงคลัง
  รายงาน CVD Risk
  แบบส่งข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
  เกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2558
  คู่มือ การจัดทำคลังยา ของ รพ.สต.(ใหม่)
ทั้งหมด..
รวมลิงค์
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.สระบุรี
  รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติฯ
  กระดานข่าว เกี่ยวกับ Datacenter สสจ.สระบุรี
  ระบบข้อมูลมาตรฐาน 21 แฟ้ม
  ระบบข้อมูลมาตรฐาน 43 แฟ้ม
ทั้งหมด..
รายงานการประชุม
  รายงานการประชุม กวป. มีค.58
  วาระ กวป. มีค.58
  รายงานการประชุม กวป กพ.58
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. เดือน กพ.58
  รายงาน กวป. เดือน มกราคม 2558
ทั้งหมด..
VDO

เชิญชม Video ความรู้ต่างๆ

 • เชิญชม Video ความรู้ต่างๆ   
 • ขั้นตอนการล้างมือ 7 ข้อ   
 • โรคมือเท้าปาก   
 • ความรู้เรื่องไข้เลือดออก   
 •   สถิติผู้เข้าชม
  จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 16 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 33 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 2,219 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2,820 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีปัจจุบัน 10,743 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีที่แล้ว 38,162 คน
  เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554
  กิจกรรมสาธารณสุข
  สืบสานวัฒนธรรม สงกรานต์ สำนักงานสาธารณสุขสระบุรี 2558 (17/04/2558)
  สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ FACEBOOK สสจ.สระบุรี(รวมรูปกิจกรรม.กลุ่มปิด)
  วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558 (02/04/2558)
  การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อพัฒนาระบบการดูแลคนพิการจังวหัดสระบุรี (02/04/2558)
  10 ปี รวมพลคนไม่กินหวาน จังหวัดสระบุรี 2558 (23/02/2558)
  สสจ.สระบุรี จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดทำขาเทียม สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว(ขาขาด) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบรอบ 60 พรรษา โดยมี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (23/02/2558)
  ทั้งหมด..
  ข่าวประชาสัมพันธ์
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1(พนักงานราชการ)
    กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
    ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบความรู้สาขารังสีเทคนิค ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘
    ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง
    FACILITER
    ประชุมงานสุขภาพจิต
    การขยายระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. ...
    ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ปี ๒๕๕๘
    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต.ผู้ประสานงานด้านโปรแกรมและติดตามประเมินผลด้านเอชไอวี
    ขอเชิญผู้แทนองค์กรเอกชน ในจังหวัดสระบุรี สมัครเป็นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)
  ทั้งหมด..
  อบรม / สัมมนา / ประชุม
    โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง ครั้งที่ 2
    ประชุมวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ครั้งที่ 9
    อบรมหลักสูตร Internal Control System for Hospital and Healthcare Organizations
    ประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมฟื้นฟูการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ปี 2558
    ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3
    อบรมเชิงปฏิบัติการ การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย
    อบรมวิชาการ เรื่อง ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ
    อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 13
    อบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลกู้ชีพ (Pre-hospital Emergency Nurse:PHEN)
    อบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย
  ทั้งหมด..
  ความรู้ทั่วไป
    สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เตือน ๕ โรคสำคัญที่มักพบบ่อยในฤดูร้อน พร้อมเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า โรคลมแดด และการป้องกันเด็กจมน้ำ
    สาธารณสุขเตือน ปิดเทอมระวัง!! เด็กเสี่ยงจมน้ำ
    แพทย์ชี้ปัญหาไขมันในเลือดเกินส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
    lสาธารณสุขเตือน...ระวังเด็กเล็ก เสี่ยงโรคมือ เท้า ปาก ถึงตายได้
    สาธารณสุขแนะกินข้าวมันไก่ใส่เลือดได้ เน้นต้องสุก
    สาธารณสุขสระบุรี รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก เฉลิมพระเกียรติฯ
    สาธารณสุขสระบุรี แนะหลัก 5 ป. เลือกของขวัญปีใหม่ สุขใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ
    ระวัง ! กินอาหารจากน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมคุณภาพ อันตราย มะเร็งร้าย
    สาธารณสุขเตือนดูแลสุขภาพ ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ปลายฝนต้นหนาว
    สระบุรี จัดรณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านม ฟรี ในสตรี เฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ
  ทั้งหมด..
  จัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.๒ชั้น รพ.สต.ตะกุด
    ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และวัสดุชันสูตรร่วมจังหวัด สระบุรีปี 2558
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยเป็นอาคาร คลส 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร รพ.ส่งเสริมตำบล ตะกุด
    ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด
    สอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
    เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2ชั้น รพ.สต.ตะกุด
    เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคาร รพ.สต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลเสาไห้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 เครื่อง
    สอบราคาจัดทำสื่อประชาพันธ์
  ทั้งหมด..
   รอบรั้ว กระทรวงสาธารณสุข
  FONTSIZE
  ร่วมเขียนบันทึกความดีถวายในหลวง เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ กฎหมาย ICT ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ แบบฟอร์มของอนุญาติอาหาร
   Copyright 2010 @Saraburi Provincial Health Office
  56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015, 036-223118, 036-223120
  FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965, 12985