นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ
 ค้นหา
 เข้าสู่ระบบ
 
« ธันวาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  ประชากรปี2560
  สถิติสาธารณสุข 59
  รายงานประจำปี58
  สถิติสาธารณสุข 58
  ประชากร ปี 2559
ทั้งหมด..
Download
  ตารางสำรวจข้อมูลค่าตอบแทน
  ไฟล์เอกสาร การนำเสนอการประเมินผลงานด้านสาธารณสุข ปี 2560 ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก
  แบบฟอร์มใบสมัครบรรจุข้าราชการ(จพ.ทันตสาธารณสุข)
  เอกสารประกอบการประเมิน EHA
  แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
ทั้งหมด..
รวม Link ที่เกี่ยวข้อง
  Service plan แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จ.สระบุรี
  Web ODOP
  ระบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุและจุดเสี่ยง จังหวัดสระบุรี
  รวม Link ระบบข้อมูลและสารสนเทศ จังหวัดสระบุรี
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.สระบุรี
ทั้งหมด..
รายงานการประชุม
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. พ.ย. 60
  รายงานประชุม กวป. เดือน ต.ค. 60
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. ต.ค. 60
  รายงานประชุม กวป. เดือน ก.ย. 60
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. ก.ย. 60
ทั้งหมด..

 •   
 •   สถิติผู้เข้าชม
  จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 3 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 30 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 887 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2,920 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีปัจจุบัน 35,238 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีที่แล้ว 39,927 คน
  เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554
  กิจกรรมสาธารณสุข
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (19/07/2560)
  รับชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ สสจ.สระบุรี(รวมรูปกิจกรรม) https://www.facebook.com/groups/810889682300143/
  เรื่องการพัฒนาทักษะบุคลากรสาธารณสุขเพื่อการเสริมสร้างและการให้บริการสุขภาพแนวใหม่จังหวัดสระบุรี 2560 (17/07/2560)
  รับชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ สสจ.สระบุรี(รวมรูปกิจกรรม) https://www.facebook.com/groups/810889682300143/
  โครงการเด็กกตัญญูแทนคุณแผ่นดินเพื่อบูรณาการป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน (05/05/2560)
  รับชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ สสจ.สระบุรี(รวมรูปกิจกรรม) https://www.facebook.com/groups/810889682300143/
  สงกรานต์ สสจ 2560 (03/05/2560)
  รับชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ สสจ.สระบุรี(รวมรูปกิจกรรม) https://www.facebook.com/groups/810889682300143/
  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณ (08/03/2560)
  ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โดยนายแพทย์นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณแก่ นายแพทย์คมิก กุลมโนชย์ รพ.มวกเหล็ก และ แพทย์หญิงกนิษฐา อ้วนไพศาลวงษ์ รพ.แก่งคอย ที่ช่วยชีวิต คุณสุทธิชัย พราวแพรว ผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยโรคหัวใจ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 18 ม.ค. 60
  ทั้งหมด..
  ข่าวประชาสัมพันธ์
    สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
    ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน ทักษะ สมรรถนะ พนักงานราชการ ครั้งที่1
    ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่13 และรุ่นที่14(ภาคพิเศษ)
    ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 23
    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"พัฒนาศักยภาพพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง"
    ขอเชิญส่งศัลยแพทย์เข้าอบรมระยะสั้น
    ไฟล์นำเสนอประชุม 28พย.60
    ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมแพทย์ฝังเข็ม ( 3 เดือน) รุ่นที่ 33 ปีงบประมาณ 2561
    แนวทางตรวจราชการ คณะ 3 ปี 61
    แนวทางตรวจราชการ คณะ 2 ปี 61
  ทั้งหมด..
  อบรม / สัมมนา / ประชุม
    การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
    โครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    การอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ โครงการเตรียมความพร้อมประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ
    โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตเเละจิตเวชเด็กเเละวัยรุ่น รุ่นที่ 18 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
    โครงการอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเเละงานประชุมวิชาการประจำปี 0230 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล THEME: SME OB & GYN
    งานประชุมวิชาการ เรื่อง Fiber post ธรรมดา...ที่ไม่ธรรมดา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาเเละสารเสพติดรุ่นที่ 4
    หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 13
  ทั้งหมด..
  ความรู้ทั่วไป
    ดูแลใจ คนไทยทั่วประเทศ คลายความเศร้า สร้างความหวังช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ
    โรคที่มากับนำ้ท่วม
    สระบุรี สานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
    สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เตือน ๕ โรคสำคัญที่มักพบบ่อยในฤดูร้อน
    สาธารณสุขห่วงใยเยาวชน วันวาเลนไทน์ รักอย่างไรให้ปลอดภัย
    สธ.แนะวิธีเลือกซื้ออาหารปลอดภัยเทศกาลตรุษจีน
    สาธารณสุขห่วงใย เที่ยวปีใหม่ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง
    สาธารณสุขสระบุรี แจ้งเตือนประชาชน ดูแลสุขภาพป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
    แผ่นปลิวโรคที่มากับน้ำท่วม
    โรคที่มากับน้ำท่วมขัง
  ทั้งหมด..
  จัดซื้อจัดจ้าง
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกพิเศษ 16 เตียง เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 817 ตารางเมตร โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคารคสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกพิเศษ 16 เตียง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 817 ตารางเมตร โรงยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 1 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ รพ.เสาไห้
    ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างก่อสร้างตึกพิเศษ 16 เตียง รพ.เสาไห้
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธี e-bidding
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รายการยูนิตทำฟัน
  ทั้งหมด..
   รอบรั้ว กระทรวงสาธารณสุข
  FONTSIZE
  ร่วมเขียนบันทึกความดีถวายในหลวง พรบ.การอำนวยความสะดวก กฎหมาย ICT ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ แบบฟอร์มของอนุญาติอาหาร
   Copyright 2010 @Saraburi Provincial Health Office
  56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015, 036-223118, 036-223120
  FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965, 12985