ค้นหา
 เข้าสู่ระบบ
 
« กรกฎาคม 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  รายงานประจำปี 2556
  สถิติสาธารณสุข56
  สถานการณ์การตาย ปี 2556
  ประชากร ปี 2556
  สถิติสาธารณสุขปี 2555
ทั้งหมด..
Download
  แบบฟอร์มและเกณฑ์ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  อบรมแพทย์แผนไทย 7-8 ก.ค.57
  ข้อมูลการจัดสรรเงินผลงานข้อมูล OP-PP Individual งวดที่ 1
  รหัสยาแผนไทย 24 หลัก
  เอกสารประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มิ.ย.57
ทั้งหมด..
รวมลิงค์
  รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติฯ
  กระดานข่าว เกี่ยวกับ Datacenter สสจ.สระบุรี
  ระบบข้อมูลมาตรฐาน 21 แฟ้ม
  ระบบข้อมูลมาตรฐาน 43 แฟ้ม
  ตรวจสอบผลการดำเนินงาน QOFปี 2557/การส่ง 43 แฟ้ม /การส่ง 21 แฟ้ม
ทั้งหมด..
รายงานการประชุม
  รายงานการประชุม กวป. มิย.57
  เอกสารการประชุมเดือน มิย.57
  รายงานการประชุม กวป. เดือนพฤษภาคม 2557
  เอกสารการประชุม กวป เดือน พค.57
  รายงานการประชุม กวป. เดือนเมษายน 2557
ทั้งหมด..
VDO

เชิญชม Video ความรู้ต่างๆ

 • เชิญชม Video ความรู้ต่างๆ   
 • ขั้นตอนการล้างมือ 7 ข้อ   
 • โรคมือเท้าปาก   
 • ความรู้เรื่องไข้เลือดออก   
 •   สถิติผู้เข้าชม
  จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 34 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 47 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1,568 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2,663 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีปัจจุบัน 18,845 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีที่แล้ว 29,440 คน
  เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554
  ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง
    กำหนดการรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
    ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สภาการแพทย์แผนไทย
    ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยวาระ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับที่๒)
    ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมสัมมานาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2
    ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น 4 หลักสูตร
    ประกศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบปะมาณ ๒๕๕๗
    ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
    แผนนิเทศงานเดือนกรกฎาคม 2557
    ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง การแจ้งข้อมูลสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
  ทั้งหมด..
  อบรม / สัมมนา / ประชุม
    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ๒๕๕๗"
    การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา
    การประชุมวิชาการครั้งที่ 80
    ขอเชิญชวนแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้น
    ขอเชิญประชุมวิชาการ 3
    ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557
    สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
    ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการภาคเทคนิครังสี เรื่อง "การพัฒนารังสีเทคนิค"
    สาธารณสุขสามัคคี ทำคุณความดีเพื่อประเทศไทย
  ทั้งหมด..
  ความรู้ทั่วไป
    บทความโรคมือเท้าปาก
    สาธารณสุขสระบุรี รณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ๓ สายพันธุ์ฟรี
    สธ. เตือน “ปิดเทอม” อันตราย เด็กจมน้ำตายสูงที่สุด แนะผู้ปกครองดูแลใกล้ชิด
    สธ.ห่วงภัยอากาศร้อน “เด็กเล็ก คนอ้วน ผู้สูงวัย ผู้มีโรคประจำตัว” เสี่ยงป่วย-ตายจากโรคลมแดด!
  ทั้งหมด..
  จัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศสอบราคาเครื่องขยายเสียงแบบพกพา
    จ้างเหมารถขนส่งโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น
    สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(UPS 10 KVA)
    สอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาซ่อมฝ้าเพดานอาคารผู้ป่วยนอก
  ทั้งหมด..
   ข่าวเพื่อมวลชน จากกระทรวงสาธารณสุข
   
  ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ กฎหมาย ICT แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ แบบฟอร์มของอนุญาติอาหาร
   Copyright 2010 @Saraburi Provincial Health Office
  56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015, 036-223118, 036-223120
  FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965, 12985