ค้นหา
 เข้าสู่ระบบ
 
« ธันวาคม 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  รายงานประจำปี 2556
  สถิติสาธารณสุข56
  สถานการณ์การตาย ปี 2556
  ประชากร ปี 2556
  สถิติสาธารณสุขปี 2555
ทั้งหมด..
Download
  QOF ปี 2558 (ยังไม่ FINAL)
  คู่มือการUp Version HOSxP_PCU 3.57.10.30
  แผนเงินบำรุง ปี 2558
  ชุดข้อมูลมาตรฐาน
  แบบแผนปฏิบัติการปี 58 ระดับหน่วยบริการ
ทั้งหมด..
รวมลิงค์
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.สระบุรี
  รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติฯ
  กระดานข่าว เกี่ยวกับ Datacenter สสจ.สระบุรี
  ระบบข้อมูลมาตรฐาน 21 แฟ้ม
  ระบบข้อมูลมาตรฐาน 43 แฟ้ม
ทั้งหมด..
รายงานการประชุม
  เอกสารประชุม กวป. เดือน พย.57
  รายงานการประชุม กวป. เดือน ตค.57
  เอกสารการประชุม กวป. ตค.57
  รายงานการประชุม กวป. เดือนกันยายน 2557
  เอกสารประชุม กวป. เดือน กย.57
ทั้งหมด..
VDO

เชิญชม Video ความรู้ต่างๆ

 • เชิญชม Video ความรู้ต่างๆ   
 • ขั้นตอนการล้างมือ 7 ข้อ   
 • โรคมือเท้าปาก   
 • ความรู้เรื่องไข้เลือดออก   
 •   สถิติผู้เข้าชม
  จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 20 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 121 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1,885 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 3,316 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีปัจจุบัน 37,560 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีที่แล้ว 29,440 คน
  เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554
  ข่าวประชาสัมพันธ์
    ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายหมอพื้นบ้าน ครั้งที่ ๒ หัวข้อเรื่อง "ตำรับยาพื้นบ้าน พัฒนาอยางไร เพื่อไปตำรับชาติ"
    ประชาสัมพันธ์ การยกเลิกทะเบัยนตำรับยาแผนปัจจุบัน เนื่องจากไม่ได้ผลิตหรือนำเข้าฯ ๒ ปี ติดต่อกันระหว่าง พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๕
    โครงการนำร่องตามแนวทางการบูรณาการความร่วมมือด้านการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้เข่ารีบการฟื้นฟูแบบควบคุมตัว
    ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมยาเสพติดสถาบันธัญญารักษ์
    อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการจิเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ ๑๙
    ประกาศคณะอนุกรรมการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่องการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งกรรมการสภาแพทย์แผนไทย วาระ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐
    เชิญชวนสมัครเป็นพยาบาลอาสาสาธารณภัย
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
    กรอบแนวทางและแบบฟอร์มงบค่าเสื่อมระดับประเทศ ปี 2558
  ทั้งหมด..
  อบรม / สัมมนา / ประชุม
    ประชุมวิชาการ "Joint TPAA-Chula International Medical Congress 2015" ภายใต้หัวข้อเรื่อง "Growing Old Graciously: Focused on Aging Population"
    โครงการฝึกอบรมผู้บริหารทางการพยาบาลเพื่อเพิ่ทศักยภาพขององค์กร รุ่นที่ 9
    อบรมระยะสั้นหลักสูตรการผ่าตัดมะเร็งเต้านม (Short Course for Breast Surgery)
    ประชุมวิชาการ เรื่อง 1. ปัญหาการฟ้องร้องป้องกันได้ : ความท้าทายของพยาบาลในศตวรรษที่ 21 2.แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลงานประจำสู่งานวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางการพยาบาล
    เชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "มิติใหม่ในการเยียวยารักษาโรคภัยด้วยตนเอง"
    ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
    การอภิปรายวิชาการ เรื่อง "กฎหมายที่แพทย์และทีมการแพทย์ควรรู้"
    โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
    โครงการการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุประจำปี 2558 "การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพในวัยเกษียณ"
    ร่วมฝึกอบรมและให้ความรู้จากสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ในเชิงชุมชน สังคม ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558
  ทั้งหมด..
  ความรู้ทั่วไป
    สาธารณสุขสระบุรี แนะหลัก 5 ป. เลือกของขวัญปีใหม่ สุขใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ
    ระวัง ! กินอาหารจากน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมคุณภาพ อันตราย มะเร็งร้าย
    สาธารณสุขเตือนดูแลสุขภาพ ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ปลายฝนต้นหนาว
    สระบุรี จัดรณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านม ฟรี ในสตรี เฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ
  ทั้งหมด..
  จัดซื้อจัดจ้าง
    สอบราคาบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอย 98 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ขวาง
    ประกาศ ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ยูนิตทำฟัน
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ทั้งหมด..
   ข่าวเพื่อมวลชน จากกระทรวงสาธารณสุข
   
  ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ กฎหมาย ICT แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ แบบฟอร์มของอนุญาติอาหาร
   Copyright 2010 @Saraburi Provincial Health Office
  56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015, 036-223118, 036-223120
  FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965, 12985