นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ
 ค้นหา
 เข้าสู่ระบบ
 
« ธันวาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  รายงานประจำปี58
  สถิติสาธารณสุข 58
  ประชากร ปี 2559
  ประชากร ปี 2558
  รายงานประจำปี57
ทั้งหมด..
Download
  ความเชื่อมโยงตัวชี้วัดการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 (ข้อมูล ณ 17 ตุลาคม 2559)
  สื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์น้ำท่วม
  ตัวชี้วัด PA ปีงบประมาณ 2560
  Template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี(ณ 29กันยายน2559)
  รวม 16 แผนงาน 48 โครงการ 96 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ 20 ปี(ณ 30 กันยายน 2559)
ทั้งหมด..
รวมลิงค์
  Web ODOP
  ระบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุและจุดเสี่ยง จังหวัดสระบุรี
  รวม Link ระบบข้อมูลและสารสนเทศ จังหวัดสระบุรี
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.สระบุรี
  รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติฯ
ทั้งหมด..
รายงานการประชุม
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. พ.ย. 59
  รายงานประชุม กวป. เดือน ต.ค. 59
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. ต.ค. 59
  รายงานประชุม กวป. เดือน ก.ย. 59
  เอกสารประกอบการประชุม กวป ก.ย. 59
ทั้งหมด..
VDO

เชิญชม Video ความรู้ต่างๆ

 • เชิญชม Video ความรู้ต่างๆ   
 • ขั้นตอนการล้างมือ 7 ข้อ   
 • โรคมือเท้าปาก   
 • ความรู้เรื่องไข้เลือดออก   
 •   สถิติผู้เข้าชม
  จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 15 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 29 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 963 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 3,279 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีปัจจุบัน 37,694 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีที่แล้ว 36,648 คน
  เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554
  การเตรียมความพร้อมรองรับภาวะวิกฤต ด้านจิตใจของประชาชน
    คำแนะนำด้านสุขภาพจิตสำหรับประชาชนทั่วไป
    กระบวนการระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด
    กลุ่มยาจิตเวช (สำคัญ) ที่ทุกโรงพยาบาลต้องเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์
    แบบรายงานสถานการณ์ MCATT (แบบประเมินที่ คปสอ.ต้องใช้รายงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี))
    แบบประเมินภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย (แบบ 2Q-8Q-9Q)
    หลัก 3 L สำหรับการดูแลประชาชนที่มีความรู้สึกสูญเสียอย่างรุนแรง
    ผังการเฝ้าระวัง และดำเนินงานด้านด้านภาวะซึมเศร้า(เฉพาะกาล)
    บทสวดในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพฯ (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)
  ทั้งหมด..
  กิจกรรมสาธารณสุข
  วันราชสมภพ 5-12-59 (07/12/2559)
  รับชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ สสจ.สระบุรี(รวมรูปกิจกรรม) https://www.facebook.com/groups/810889682300143/
  การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติตาม โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสาธารณสุข 2560 (22/11/2559)
  รับชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ สสจ.สระบุรี(รวมรูปกิจกรรม) https://www.facebook.com/groups/810889682300143/
  พิธีเปิดคลินิกหมอครอบครัว (16/11/2559)
  รับชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ สสจ.สระบุรี(รวมรูปกิจกรรม) https://www.facebook.com/groups/810889682300143/
  นพ.นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัยนพ.สสจ.สระบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ทำพิธีลงนามถวายความอาลัย พระบาท สมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณ หน้า สนง.สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (31/10/2559)
  รับชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ สสจ.สระบุรี(รวมรูปกิจกรรม) https://www.facebook.com/groups/810889682300143/
  แปรอักษรค่ายทหาร25.10.59 (26/10/2559)
  รับชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ สสจ.สระบุรี(รวมรูปกิจกรรม) https://www.facebook.com/groups/810889682300143/
  ทั้งหมด..
  ข่าวประชาสัมพันธ์
    แบบฟอร์มรายการนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
    การอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    การอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา"
    แผนการตรวจราชการ ปี 2560
    เชิญร่วมงาน มหกรรมการแพทย์แผนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ประจำปี ๒๕๖๐
    ขอความอนุเคราะะห์ข้อมูลสำรวจสถานการณ์การใช้เกลือเสริมไอโอดีนในผลิตภัณฑ์อาหารของอุตสาหกรรมอาหารทั่วประเทศ
    เอกสาร ถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติตามโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสาธารณสุข ปี2560
    ประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ
  ทั้งหมด..
  อบรม / สัมมนา / ประชุม
    ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไตผู้ใช้ยาและสารเสพติด
    ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ การสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่2
    ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมผู้บริหารการพยาบาล
    ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 9 หัวใจคนไทย ก้าวไกลสู่สากล
    ขอเชิญส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
    การประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3 Theme : Disease of peripheral nerve and muscle
    ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 11
  ทั้งหมด..
  ความรู้ทั่วไป
    สาธารณสุขสระบุรี แจ้งเตือนประชาชน ดูแลสุขภาพป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
    แผ่นปลิวโรคที่มากับน้ำท่วม
    โรคที่มากับน้ำท่วมขัง
    สาธารณสุขสระบุรี แนะป้องกัน “โรคไข้ซิกา” ร่วมกำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ ๓ เก็บ ๕ ส
    องค์ความรู้เรื่อง โรคไข้ออกผื่นจากยุงลาย
    สาธารณสุขขอความร่วมมือประชาชนกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกัน ๓ โรค
    ระวัง! สระบุรีมีโรคไอกรน เตือนผู้ปกครองดูแลเด็ก
    โรคมือ เท้า ปาก อันตรายถึงเสียชีวิต เตือนผู้ปกครองดูแลเด็ก
    ฝนตกอากาศเปลี่ยน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ อันตรายถึงตาย
    สาธารณสุขสระบุรี แนะเลือกซื้อเครื่องดื่มให้ปลอดภัย
  ทั้งหมด..
  จัดซื้อจัดจ้าง
    ประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขต เขตสุขภาพที่4 ของจังหวัดสระบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    การายทอดตลาดอาคารสิ่งก่อสร้าง
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 98 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 หลัง (หลังที่ 1)
    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
    ประกาศประกวดราคา รถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน ดับเบิ้ลแค็บ
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 98 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 หลัง (หลังที่ 2)
    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 98 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลับ ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 หลัง
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคารคสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 98 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 1 หลัง
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งไทร อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 หลัง
  ทั้งหมด..
   รอบรั้ว กระทรวงสาธารณสุข
  FONTSIZE
  ร่วมเขียนบันทึกความดีถวายในหลวง พรบ.การอำนวยความสะดวก กฎหมาย ICT ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ แบบฟอร์มของอนุญาติอาหาร
   Copyright 2010 @Saraburi Provincial Health Office
  56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015, 036-223118, 036-223120
  FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965, 12985