นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ
 ค้นหา
 เข้าสู่ระบบ
 
« สิงหาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  รายงานประจำปี 2561
  สถิติสาธารณสุขปี61
  ประชากรปี 2561
  รายงานประจำปี 2560
  สถิติสาธารณสุข 60
ทั้งหมด..
Download
  แบบสำรวจกล้อง CCTV
  แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562
  รายละเอียดตัวชี้วัด 2 เข็มมุ่ง
  ฟอร์มแผนประชุม อบรม
  เอกสารการประชุมวันที่13 พย.61
ทั้งหมด..
รวม Link ที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  แผน/รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ สสจ.สระบุรี ปี 2562
  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช. เขต 4 สระบุรี
  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส.จังหวัดสระบุรี)
  Service plan แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จ.สระบุรี
ทั้งหมด..
รายงานการประชุม
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. ก.ค. 62
  รายงานประชุม กวป. เดือน มิ.ย. 62
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. มิ.ย. 62
  รายงานประชุม กวป. เดือน พ.ค. 62
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. พ.ค. 62
ทั้งหมด..

 •   
 •   สถิติผู้เข้าชม
  จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 61 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 148 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 2,507 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 3,854 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีปัจจุบัน 24,433 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีที่แล้ว 39,253 คน
  เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554
  ข่าวประชาสัมพันธ์
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
    เตือนภัยเร่งด่วนปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก บุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
    การประชาสัมพันธ์กิจกรรม "การประกวดคลินิกโรคไตเรื้อรังดีเด่น" ประจำปี 2562 (Excellent CKD clinic)
    รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อนเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
    บุคคลพิการต้นแบบ
    ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16
    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และส่ง"นวตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านสุขภาพ 2562" เข้าประกวด
    ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะคนพิการ
    ขอเชิญผู้สนใจสมัครเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(รับสมัคร 1-30 สิงหาคม 2562)
  ทั้งหมด..
  อบรม / สัมมนา / ประชุม
    ขอความอนุเคราะห์อนุมัติพยาบาลในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลา
    ขอเชิญประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๒
    ประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ระดับภาค ปี ๒๕๖๒
    ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร mini M.M. in Health รุ่นที่27
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "ก้าวทันยุคการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมและไร้รอยต่อ"
    ประชาสัมพันธ์การอบรม "การเพิ่มศักยภาพการทำงานวิจัย เพื่อเพิ่มจำนวนแพทย์ในการก้าวสู่ตำแหน่งแพทย์ชำนาญการพิเศษ(C8)และแพทย์เชี่ยวชาญ(C9)
    โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 6
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 35
    ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง
    ขอเชิญประชุมวิชาการ และประกวดผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ เขตสุขภาพที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  ทั้งหมด..
  ความรู้ทั่วไป
    ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคหัดให้ครบตามกำหนด
    "เอชไอวี" ตรวจฟรี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รักษาฟรี
    แพทย์ เตือนระวัง โรคปอดบวมทั้งในเด็กและผู้สูงอายุ
    ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
    ขอเผยแพร่วารสารสุขภาพภาคประชาชนภาคกลางประจำปี ๒๕๖๑
    สาธารณสุขเตือนประชาชน ระวังพิษสุนัขบ้าด้วย ๕ ย. เน้นป้องกัน เป็นแล้วตายทุกราย
    ดูแลใจ คนไทยทั่วประเทศ คลายความเศร้า สร้างความหวังช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ
    โรคที่มากับนำ้ท่วม
    สระบุรี สานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
    สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เตือน ๕ โรคสำคัญที่มักพบบ่อยในฤดูร้อน
  ทั้งหมด..
  จัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศเผยแพร่แผนงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาฯ รพ.เสาไห้
    ประกาศเผยแพร่แผนงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาฯ รพ.หนองแซง
    ประกาศเผยแพร่แผนงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาฯ รพ.ดอนพุด
    ประกาศเผยแพร่แผนงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาฯ รพ.วังม่วง
    ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมรั้วฯ รพ.ดอนพุด
    ประกาศเผยแพร่แผนซ่อมแซมรั้วฯ รพ.ดอนพุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ รพ.สต.หนองบัว
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ รพ.สต.เขาวง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนฯ
  ทั้งหมด..
   รอบรั้ว กระทรวงสาธารณสุข
  FONTSIZE
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สสจ.สระบุรี พรบ.การอำนวยความสะดวก กฎหมาย ICT ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ แบบฟอร์มของอนุญาติอาหาร
   Copyright 2010 @Saraburi Provincial Health Office
  56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015, 036-223118, 036-223120
  FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965, 12985