นายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์
 ค้นหา
 เข้าสู่ระบบ
 
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  สถิติสาธารณสุข ปี 2563
  ประชากร ปี 2563(31 ธันวาคม 2563)
  อัตราครองเตียงปี61-63
  ข้อมูลผู้รับบริการปี 2563
  ประชากร ปี 2563(1 มกราคม 2563)
ทั้งหมด..
Download
  แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
  แบบฟอร์มสำรวจกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ในการรับวัคซีนโควิด-19 white list
  เอกสารประกอบการประชุม กวป.เดือน พ.ย.63
  ประเมินผล 63
  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ทั้งหมด..
Link ที่เกี่ยวข้อง
  บริการศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data of Thailand)
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  แผน/รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ สสจ.สระบุรี ปี 2563
  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช. เขต 4 สระบุรี
  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส.จังหวัดสระบุรี)
ทั้งหมด..
รายงานการประชุม
  เอกสารประกอบการประชุม กวป.เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
  รายงานการประชุม กวป. เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
  เอกสารประกอบการประชุม กวป.เดือน พฤศจิกายน 2564
  รายงานการประชุม กวป. เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
  เอกสารประกอบการประชุม กวป.เดือน ตุลาคม 2564
ทั้งหมด..

 •   
 •   สถิติผู้เข้าชม
  จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 118 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 173 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 2,716 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 3,920 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีปัจจุบัน 2,716 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีที่แล้ว 91,253 คน
  เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554
  ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บฉถ.)
    ขอเชิญเข้ารับการอบรมประจำปี 2565
    เชิญชวนส่งผลงานเข้ารับคัดเลือกการคัดเลือกรูปแบบบริการ (Service Model)
    ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
    อาคารสภาวิชาชีพ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธย "มหิตลาธิเบศร" เป็นชื่ออาคาร
    ขอให้เสนอชื่อแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2565
    งบทดลอง ธ.ค. 64
    ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติพลเมืองดีประจำปี พ.ศ. 2564 กระทรวงมหาดไทย
    คำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยงข้องฯ
    คำสั่งและประกาศผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  ทั้งหมด..
  อบรม / สัมมนา / ประชุม
    โครงการประชุมวิชาการนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ออนไลน์
    โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง
    อบรมหลักสูตรทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    การอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพนักบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข" จัดโดย สถาบันพัฒนศาสตร์
    ขอเชิญส่งพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน รุ่นที่ 4
    การประชุมวิชาการ เรื่อง Drug Interaction : Form PK/PD to Patient Safety & Optimal Outcomes
    เชิญอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม รุ่นที่ 9
    การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ม.เชียงใหม่)
    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2565 ออนไลน์ และเชิญนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ใน Proceeding /วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
  ทั้งหมด..
  ความรู้ทั่วไป
    จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
    ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคหัดให้ครบตามกำหนด
    "เอชไอวี" ตรวจฟรี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รักษาฟรี
    แพทย์ เตือนระวัง โรคปอดบวมทั้งในเด็กและผู้สูงอายุ
    ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
    ขอเผยแพร่วารสารสุขภาพภาคประชาชนภาคกลางประจำปี ๒๕๖๑
    สาธารณสุขเตือนประชาชน ระวังพิษสุนัขบ้าด้วย ๕ ย. เน้นป้องกัน เป็นแล้วตายทุกราย
    ดูแลใจ คนไทยทั่วประเทศ คลายความเศร้า สร้างความหวังช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ
    โรคที่มากับนำ้ท่วม
    สระบุรี สานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
  ทั้งหมด..
  จัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบประชุมทางไกล Video Conference
    สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
    ประกาศประกวดราคาซื้อระบบ Video conference
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดฯ
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพาสำหรับบริการปฐมภูมิ จำนวน 52 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลื่อดฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผุ้ป่วยปรับระดับมือหมุน
  ทั้งหมด..
   รอบรั้ว กระทรวงสาธารณสุข
  FONTSIZE
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 กฎหมาย ICT ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ พรบ.การอำนวยความสะดวก ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สสจ.สระบุรี
   Copyright 2010 @Saraburi Provincial Health Office
  56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015, 036-223118, 036-223120
  FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965, 12985