ค้นหา
 เข้าสู่ระบบ
 
« พฤศจิกายน 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  ประชากรปี2560
  สถิติสาธารณสุข 59
  รายงานประจำปี58
  สถิติสาธารณสุข 58
  ประชากร ปี 2559
ทั้งหมด..
Download
  ไฟล์เอกสาร การนำเสนอการประเมินผลงานด้านสาธารณสุข ปี 2560 ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก
  แบบฟอร์มใบสมัครบรรจุข้าราชการ(จพ.ทันตสาธารณสุข)
  เอกสารประกอบการประเมิน EHA
  แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
  แบบสำรวจกล้อง CCTV (คลินิก)
ทั้งหมด..
รวม Link ที่เกี่ยวข้อง
  Service plan แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จ.สระบุรี
  Web ODOP
  ระบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุและจุดเสี่ยง จังหวัดสระบุรี
  รวม Link ระบบข้อมูลและสารสนเทศ จังหวัดสระบุรี
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.สระบุรี
ทั้งหมด..
รายงานการประชุม
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. ต.ค. 60
  รายงานประชุม กวป. เดือน ก.ย. 60
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. ก.ย. 60
  รายงานประชุม กวป. เดือน ก.ย. 60
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. ส.ค. 60
ทั้งหมด..

 •   
 •   สถิติผู้เข้าชม
  จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 16 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 16 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1,773 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2,598 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีปัจจุบัน 33,204 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีที่แล้ว 39,927 คน
  เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554
  หน้าหลัก >> อบรม / สัมมนา / ประชุม
  อบรม / สัมมนา / ประชุม
  หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 (13 พ.ย. 2560)
  ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผ่าตัดในช่องหูเเละกระดูกเทมโพราล" คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (13 พ.ย. 2560)
  ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
  การประชุมวิชาการ เรื่อง Palliative Care Day 2017 : Don't leave those suffering behind (13 พ.ย. 2560)
  ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
  การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 8 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (9 พ.ย. 2560)
  ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
  โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลยุค Thailand 4.0 (9 พ.ย. 2560)
  ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
  โครงการประชุมวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 (6 พ.ย. 2560)
  ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
  การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผดุงครรภ์ รุ่นที่ 4 (3 พ.ย. 2560)
  ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
  โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง"The 6 th Asian International Conference on Humanized Health Care 2017 AIC-HHC 2017 : Humanized Health Care in the Challenges of the Transforming World Conference Program" (3 พ.ย. 2560)
  ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
  การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลออร์โธปิดิกส์ รุ่นที่ 46 ปีการศึกษา 2560 (31 ต.ค. 2560)
  ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤติเด็ก (PICU)" (31 ต.ค. 2560)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤติทารกเเรกเกิด (NICU)" (31 ต.ค. 2560)
  ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
  การประชุมวิชาการประจำปี "การปฏิบัติการพยาบาลที่ตอบสนอง service plan ในยุคไทยเเลนด์ 4.0" (31 ต.ค. 2560)
  ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
  การประชุมวิชาการเเละนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ การสร้างเสริมสุขภาพเเห่งชาติครั้งที่ 3 "สหสาขาวิชาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต" (30 ต.ค. 2560)
  ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
  การประชุมวิชาการเรื่อง Pediatric Nurses Conferences 2017: Let's Move Together for IV Care Quality สำหรับพยาบาลวิชาชีพ (20 ต.ค. 2560)
  ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
  โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5 มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ (18 ต.ค. 2560)
  ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
  การอบรมหลักสูตรระยะสั้น "โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 (18 ต.ค. 2560)
  ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
  การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 19/2561 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี (18 ต.ค. 2560)
  ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
  การประชุมวิชาการการดูเเลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือกส่วนปลาย "We care IV Care" (17 ต.ค. 2560)
  ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
  การประชุมวิชาการการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง (17 ต.ค. 2560)
  ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเเละประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559 (12 ต.ค. 2560)
  ดาวน์โหลด 21 ครั้ง

  หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ถัดไป>>
  ร่วมเขียนบันทึกความดีถวายในหลวง พรบ.การอำนวยความสะดวก กฎหมาย ICT ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ แบบฟอร์มของอนุญาติอาหาร
   Copyright 2010 @Saraburi Provincial Health Office
  56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015, 036-223118, 036-223120
  FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965, 12985