ค้นหา
 เข้าสู่ระบบ
 
« มกราคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
  ประชากรปี2560
  สถิติสาธารณสุข 59
  รายงานประจำปี58
  สถิติสาธารณสุข 58
  ประชากร ปี 2559
ทั้งหมด..
Download
  ฟอร์มรายงานการเบิกจ่ายฯปีงบประมาณ 2561
  ฟอร์มแผนการประชุม อบรม ปีงบประมาณ 2561
  ตารางสำรวจข้อมูลค่าตอบแทน
  ไฟล์เอกสาร การนำเสนอการประเมินผลงานด้านสาธารณสุข ปี 2560 ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก
  แบบฟอร์มใบสมัครบรรจุข้าราชการ(จพ.ทันตสาธารณสุข)
ทั้งหมด..
รวม Link ที่เกี่ยวข้อง
  Service plan แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จ.สระบุรี
  Web ODOP
  ระบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุและจุดเสี่ยง จังหวัดสระบุรี
  รวม Link ระบบข้อมูลและสารสนเทศ จังหวัดสระบุรี
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.สระบุรี
ทั้งหมด..
รายงานการประชุม
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. ธ.ค. 60
  รายงานประชุม กวป. เดือน พ.ย. 60
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. พ.ย. 60
  รายงานประชุม กวป. เดือน ต.ค. 60
  เอกสารประกอบการประชุม กวป. ต.ค. 60
ทั้งหมด..

 •   
 •   สถิติผู้เข้าชม
  จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 2 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 164 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1,691 คน
  จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2,802 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีปัจจุบัน 1,691 คน
  จำนวนผู้เข้าชมปีที่แล้ว 37,153 คน
  เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554
  หน้าหลัก >> อบรม / สัมมนา / ประชุม
  อบรม / สัมมนา / ประชุม
  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเผยแพร่ความรู้และแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ฯ (17 ม.ค. 2561)
  การประชุมใหญ่ทางวิชาการของรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย (17 ม.ค. 2561)
  ชอเชิญอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน"เกษียณสร้างสุข"ประจำปี 2561 (15 ม.ค. 2561)
  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการออกแบบระบบพยาบาล ยุค 4.0 (15 ม.ค. 2561)
  เชืญอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 3 (20 ธ.ค. 2560)
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 15 (20 ธ.ค. 2560)
  ขอเชิญพยาบาล/อาจารย์พยาบาลเข้าร่วมประชุมวิชาการ (12 ธ.ค. 2560)
  ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 24 (12 ธ.ค. 2560)
  ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน (12 ธ.ค. 2560)
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2561 (12 ธ.ค. 2560)
  การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (30 พ.ย. 2560)
  ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
  โครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (30 พ.ย. 2560)
  ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
  การอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ โครงการเตรียมความพร้อมประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ (28 พ.ย. 2560)
  ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
  โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตเเละจิตเวชเด็กเเละวัยรุ่น รุ่นที่ 18 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ (28 พ.ย. 2560)
  ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
  โครงการอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (28 พ.ย. 2560)
  ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
  โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (28 พ.ย. 2560)
  ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเเละงานประชุมวิชาการประจำปี 0230 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล THEME: SME OB & GYN (28 พ.ย. 2560)
  ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
  งานประชุมวิชาการ เรื่อง Fiber post ธรรมดา...ที่ไม่ธรรมดา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (28 พ.ย. 2560)
  ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
  หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาเเละสารเสพติดรุ่นที่ 4 (23 พ.ย. 2560)
  ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
  หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 13 (23 พ.ย. 2560)
  ดาวน์โหลด 15 ครั้ง

  หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>
  ร่วมเขียนบันทึกความดีถวายในหลวง พรบ.การอำนวยความสะดวก กฎหมาย ICT ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ แบบฟอร์มของอนุญาติอาหาร
   Copyright 2010 @Saraburi Provincial Health Office
  56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี โทร. 036-211015, 036-223118, 036-223120
  FAX. 212038,212084 โทร-หมายเลขของมหาดไทย. 12965, 12985